Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Thông điệp từ Trưởng đại diện

Photo

Quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp thông qua sự hợp tác tích cực trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch JICA Kitaoka đã thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị này vào tháng 9 năm 2016, ngay sau khi nhậm chức. Sang năm 2017, quan hệ hai nước được kỳ vọng sẽ phát triển bền chặt hơn với chuyến thăm chính thức của Nhật Hoàng cùng Hoàng hậu và các chuyến thăm song phương của Thủ tướng hai nước. Trên tinh thần hợp tác này, JICA sẽ tiếp tục củng cố vai trò của mình là cơ quan thực hiện hợp tác phát triển của Nhật Bản.

Sau khi Chính phủ Việt Nam bắt tay vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, các chính sách và kế hoạch cụ thể dựa theo chiến lược phát triển dài hơi này đã được ban hành và thực hiện, với năm 2017 là năm bản lề. Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam thường xuyên nhấn mạnh sự cần thiết phải có mô hình tăng trưởng kinh tế mới, nâng cao kỷ cương tài chính và quản lý nợ công, cải cách thể chế, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu. Dựa theo chính sách của Chính phủ Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, JICA sẽ tiếp tục thảo luận với Chính phủ Việt Nam về những nội dung cần được ưu tiên để thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam và có các giải pháp mang tính tổng thể và chiến lược.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý đặc biệt trong thời gian tới là chủ trương kiểm soát nợ công mà Chính phủ Việt Nam đưa ra trong năm nay. Chủ trương này có khả năng ảnh hưởng tới các dự án vốn vay ODA Nhật Bản. JICA tôn trọng chủ trương này của Chính phủ Việt Nam và sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với phía Việt Nam về sự cần thiết của đầu tư công và của phát triển hạ tầng, cũng như hiệu quả của các dự án vốn vay ODA Nhật Bản đối với sự phát triển đất nước, sao cho các nguồn vốn phát triển, trong đó có vốn vay ODA Nhật Bản, được sử dụng một cách cân bằng và hiệu quả.

Trong năm 2017, khi triển khai hoạt động, tôi sẽ tiếp tục chú trọng tới bốn vấn đề đã nêu trong Thông điệp khi nhận nhiệm vụ Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, đó là: (1)Hỗ trợ cải cách thể chế dựa trên chính sách và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của Chính phủ Việt Nam; (2)Kịp thời triển khai các dự án có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Việt Nam hướng tới phát triển bền vững; (3)Ứng dụng tri thức và công nghệ của cả khu vực tư nhân cũng như khu vực công của Nhật Bản; (4) Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hỗ trợ phát triển chính thức của JICA cho Việt Nam. Dựa trên bốn vấn đề chú trọng đó, tôi có những định hướng cụ thể như sau trong năm 2017:

(1) Hỗ trợ cải cách thể chế: Trong năm 2016, JICA đã trình "Báo cáo đề xuất cải cách doanh nghiệp Nhà nước và lĩnh vực ngân hàng" lên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và một số Bộ trưởng. Đề xuất này đã được xem xét kỹ càng và được thực hiện cùng với những cải cách của Chính phủ Việt Nam. Năm 2017, JICA sẽ tiếp tục thảo luận cấp cao về cải cách thể chế dựa trên thành quả của các Dự án Hợp tác Kỹ thuật trước đó. Mặt khác, chúng tôi sẽ nhanh chóng khởi động các Dự án Hợp tác kỹ thuật mới được yêu cầu.

(2) Phát triển hiệu quả và bền vững: Một trong những thành quả quan trọng của năm 2016, nhờ sự nỗ lực của nhiều bên liên quan, là việc Đại học Việt Nhật khai trường và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề như chậm triển khai dự án, chậm tiến độ dự án và chậm thanh toán cho nhà thầu do chậm trễ trong việc phê duyệt thủ tục và điều phối giữa các Bộ, ngành có liên quan hay thiếu ngân sách. JICA hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ giải quyết những vấn đề này, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy triển khai dự án và đẩy mạnh tiến độ dự án nhằm sớm mang lại hiệu quả phát triển. Trước mắt, chúng tôi ưu tiên việc sớm tái khởi động Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 và tuyến số 2, trong bối cảnh tình trạng tắc nghẽn giao thông ngày càng nghiêm trọng tại Hà Nội.

(3) Ứng dụng tri thức và công nghệ của Nhật Bản: JICA sẽ tiếp tục xúc tiến các hoạt động hỗ trợ phát triển của Việt Nam, như xây dựng hạ tầng chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản triển khai hoạt động tại Việt Nam, triển khai dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở, phái cử tình nguyện viên v.v… Đơn cử một ví dụ, thông qua hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản, một số mô hình kinh doanh đã được triển khai trên thực tế tại Việt Nam. Ngoài ra, JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ mở rộng và triển khai sâu hơn nữa hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản hiện có tại Việt Nam cũng như các dự án hợp tác của nhiều chính quyền địa phương, trường đại học, tổ chức y tế và doanh nghiệp tư nhân.

(4) Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: JICA sẽ thúc đẩy công khai tiến độ đấu thầu và tình hình giải ngân của các dự án vốn vay ODA. Dự án Hợp tác Kỹ thuật về Xây dựng hệ thống giám sát đầu tư công với đối tác phía Việt Nam là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bắt đầu triển khai năm 2016. Ngoài ra, JICA sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động truyền thông để người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản hiểu rõ hơn về các hoạt động của JICA.

Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý vị đối với hoạt động của JICA trong năm 2017.

Ngày 20/01/2017
Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam
Fujita Yasuo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency