Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Холбогдох материалууд

Төслийн танилцуулга

Төслийн өмнөх шатны материал

2015-2019 онд хэрэгжсэн "Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл"-ийн 1-р шатны хүрээнд боловсруулсан гарын авлага, дүрст хэрэглэгдэхүүнийг байршууллаа. Материал тус бүр дээр дараад татаж аваарай.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency