Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Đề cương Dự án

Tên dự án

Dự án Thành lập đường dây nóng phòng chống mua bán người

Thời gian

07/2012 – 03/2016

Cơ quan thực hiện dự án

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em – Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Địa bàn dự án

(1) Hà Nội (Tổng đài)
(2) Hà Giang và An Giang (Trung tâm kết nối)

Đối tượng hưởng lợi của dự án

1) Nhân viên Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông
2) Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các cơ quan liên quan (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)
3) Sở Lao động Thương binh Xã hội và các cơ quan liên quan tại tỉnh dự án
4) Người sử dụng đường dây nóng phòng chống mua bán người

Đề cương dự án

Tại Việt Nam cũng như nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, do khoảng cách kinh tế giữa vùng thành thị và nông thôn, việc di cư của người dân từ vùng nông thôn lên thành thị và từ Việt Nam ra nước ngoài đang tăng lên. Do đó, việc mua bán người (TIP) cũng tăng lên đáng kể và trở thành vấn đề nghiêm trọng trong những năm qua. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam nhận thấy buôn bán người là một vấn đề xã hội nghiêm trọng cần được giải quyết khẩn cấp. Tuy nhiên, các loại hình mua bán người ngày càng đa dạng, tinh vi và khó phát hiện hơn. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin để di cư an toàn và phòng chống mua bán người đang được đòi hỏi cấp thiết.

Mặc dù hiện tại đã có một số đường dây nóng (dịch vụ tư vấn qua điện thoại) được thành lập bởi các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên những đường dây này lại chỉ hoạt động trong một thời gian nhất định hoặc chỉ hoạt động như một phần thuộc các dịch vụ của các cơ quan cấp tỉnh mà không có sự liên kết phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan (ví dụ như cơ quan Công an, nhà tạm lánh hay trung tâm tiếp nhận nạn nhân…). Do vậy, việc thành lập đường dây nóng phòng chống mua bán người được xem là rất phù hợp, hữu ích để có thể giúp tăng cường mạng lưới hợp tác phòng chống mua bán người tại Việt Nam

Để giải quyết vấn đề này, tháng 8/2010, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp hợp tác kỹ thuật. Trên cơ sở đề nghị đó, nhóm khảo sát kế hoạch chi tiết của JICA đã được cử đến Việt Nam để thu thập các thông tin cần thiết và thảo luận với các cơ quan có liên quan nhằm xây dựng Dự án. Kết quả của việc này là Khung dự án bao gồm Ma trận thiết kế dự án và Kế hoạch hoạt động dự kiến đã được hoàn thiện. JICA và các cơ quan Việt Nam liên quan đã xác định những biện pháp mà hai bên cần thực hiện để triển khai có hiệu quả Dự án này.

Mục đích Dự án là củng cố tăng cường các chức năng hiện tại của Đường dây tư vấn và Hỗ trợ trẻ em (Child Help Line) thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và mở rộng thêm chức năng cho đường dây phòng cho công tác phòng chống buôn bán người cũng như hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho những người bị buôn bán. Các hoạt động khác của Dự án bao gồm tăng cường cơ chế giới thiệu hợp tác giữa các tổ chức, nâng cao năng lực của các nhân viên tư vấn, quảng bá về đường dây nóng v.v...

Mục tiêu của dự án

Đường dây nóng về phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được thành lập ở cấp trung ương và các tỉnh dự án

Các kết quả mong muốn của dự án

 • 1. Mạng lưới hợp tác giữa các cơ quan liên quan về đường dây nóng phòng chống mua bán người được thành lập ở cấp trung ương và địa bàn tỉnh dự án
 • 2. Hệ thống hoạt động của đường dây nóng phòng chống mua bán người được hình thành
 • 3. Năng lực của nhân viên Tổng đài, các trung tâm kết nối và các cơ quan liên quan để hỗ trợ tư vấn, tham vấn và kết nối các dịch vụ phù hợp được tăng cường
 • 4. Nhận thức của người dân về mua bán người và đường dây nóng phòng chống mua bán người được cải thiện tại các tỉnh dự án.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency