Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA)

   日本語
 • English

photo

Country
Viet Nam

Term of Cooperation
Feb. 1, 2015 to Jan. 31, 2020

Subject
Environmental Management

Nội dung

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency