Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định tại Việt Nam (SPI-NDC)

   日本語
 • English

photo

Country
Viet Nam

Term of Cooperation
Jun. 9, 2021 to Jun. 8, 2024

Subject
Environmental Management

Nội dung

Tin mới

2022-12-26 Bản tin Dự án cập nhật
2022-05-13 Vietnamese site opened.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency