Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Đề cương Dự án

Tên dự án

Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định tại Việt Nam (SPI-NDC)

Lĩnh vực

Environmental Management

Quốc gia

Việt Nam

Ngày ký kết R/D (biên bản ghi nhớ)

Ngày 31 tháng 3 năm 2021

Thời gian thực hiện

Tháng 6 năm 2021 - Tháng 6 năm 2024 (36 tháng)

Cơ quan thực hiện

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) / Cục Biến đổi khí hậu (Cục BĐKH)

Bối cảnh

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta. Với 3.400 km đường bờ biển dọc cả nước và vùng trũng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, đe dọa đến phát triển bền vững. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế - xã hội đã làm gia tăng đáng kể lượng phát thải KNK quốc gia và dự đoán lượng phát thải sẽ tiếp tục tăng gấp ba lần vào năm 2030 so với năm 2010.

Việt Nam là nước tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) nhằm hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu dưới mức 2 độ C, giữ mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Từ những năm 2000, nhiều nỗ lực trong nước về xây dựng thể chế đã được thực hiện để ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (NTP-RCC) cùng các chiến lược quốc gia và biện pháp liên quan.

Biến đổi khí hậu đã bước sang giai đoạn mới với việc thông qua Thỏa thuận Paris tại Hội nghị các bên lần thứ 21 (COP21) theo UNFCCC vào năm 2015. Kể từ đó, việc chuẩn bị trong nước để chuyển sang giai đoạn thực hiện Thỏa thuận Paris đang được tiến hành đều đặn. Hai thành tựu đáng chú ý nhất diễn ra vào năm 2020 bao gồm cập nhật Đóng góp do quốc gia quyết định (NDC), khởi động một loạt các hành động và tham vọng về khí hậu vào năm 2030, cũng như việc Quốc hội vừa thông qua Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi, là cơ sở pháp lý đặt biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề trọng tâm. Để thực hiện thành công NDC đòi hỏi cụ thể hóa khung chính sách thông qua việc ban hành nghị định, thông tư và hướng dẫn kỹ thuật, cũng như vận hành phương thức minh bạch để theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp và mục tiêu đề ra.

Mục tiêu tổng thể

Dự án nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định tại Việt Nam, ghi nhận việc xây dựng và thực hiện các chính sách và mục tiêu giảm nhẹ KNK của khối tư nhân

Mục tiêu dự án

 1. Tăng cường năng lực cho Bộ TNMT, các Bộ liên quan và chính quyền địa phương trong xây dựng và thực hiện các cam kết về giảm nhẹ KNK theo NDC.
 2. Xây dựng chính sách thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong quá trình thực hiện NDC thông qua phòng TMCNVN.

Hợp phần

 1. Nâng cao năng lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện NDC của Việt Nam
 2. Nâng cao năng lực trong lên kế hoạch, thực hiện, giám sát và xây dựng các mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK cho các Bộ liên quan và khối tư nhân

Hoạt động dự án

1.1 Đề xuất các chỉ số theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp NDC hàng năm
1.2 Đề xuất cơ chế phối hợp để đánh giá tiến độ thực hiện NDC
1.3 Đề xuất cải tiến hệ thống kiểm kê phi tập trung
1.4 Đề xuất thiết kế hệ thống báo cáo kiểm kê KNK cấp cơ sở cho lĩnh vực lựa chọn
1.5 Tổ chức Hội thảo/Hội nghị cho từng hoạt động kịp thời
2.1 Đề xuất phát triển phương tiện giao thông thân thiện với môi trường trong hệ thống giao thông công cộng
2.2 Tiến hành thí điểm trong lĩnh vực lựa chọn và biện pháp NDC cho MRV (phương thức chuyển đổi)
2.3 Xây dựng tài liệu đào tạo cho khối tư nhân
2.4 Tổ chức chuỗi hội thảo thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu
2.5 Hỗ trợ triển khai thí điểm báo cáo kiểm kê KNK cấp cơ sở trong tiểu ngành lựa chọn
2.6 Xác định các khuyến khích đối với khối tư nhân khi tham gia thực hiện các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu
2.7 Khảo sát các phương án tài chính khí hậu trong nước

Đầu vào
[Phía Nhật Bản]

Chuyên gia dài hạn (Cố vấn trưởng/Biến đổi khí hậu, Biến đổi khí hậu/Điều phối dự án)
Chuyên gia ngắn hạn
Tư vấn trong nước
Chuỗi đào tạo (tại Việt Nam và Nhật Bản/hoặc nơi thứ ba)

Đầu vào
[Phía Việt Nam]

Nhân sự đối tác
(1) Nhóm công tác thực hiện dự án
(2) Cán bộ đầu mối
(3) Các nhân sự khác

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency