Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2010-08-15

Dự án đã Khởi động!!

Ngày 15 tháng 8 năm 2010, “Dự án Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM_NOW)” đã bắt đầu thực hiện. Ngày 16 tháng 8 năm 2010, chuyên gia JICA và các đối tác Việt Nam cùng tham dự một bữa tiệc nhỏ kỷ niệm ngày đầu tiên dự án đi vào hoạt động.

Ông Goseki, Cố vấn Trưởng dự án và bà Nonaka, Điều phối viên hành chính theo như kế hoạch đã đến Điện Biên Phủ để chuẩn bị cho Dự án trong tháng 6 và tháng 7 năm 2010. Hoạt động đầu tiên của dự án là khảo sát lựa chọn điểm thử nghiệm. Dự án đã hợp đồng với đơn vị tư vấn là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (FSIV) tiến hành khảo sát một số thôn bản tại huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các hoạt động của dự án qua website này.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency