Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2010-08-30

Họp Đánh giá Tóm tắt Dự án

Toàn cảnh cuộc họp

Ngày 30 tháng 8 năm 2010, cuộc họp đánh giá tóm tắt dự án (Tài liệu đề cương dự án) đã được tổ chức tại phòng họp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên. Cuộc họp tóm tắt dự án sẽ xác định qui trình phê duyệt thực hiện dự án của phía Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Kỳ - Điều phối viên Dự án, Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Điện Biên chủ trì cuộc họp. Tổng số có 18 người tham dự gồm ông Phạm Đức Hiển, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cán bộ Sở, đại diện huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ.

Tại cuộc họp, cấu trúc và phương pháp thực hiện các hoạt động dự án... ở các điểm thử nghiệm đã được thảo luận. Rất nhiều ý kiến có giá trị đã được các đại biểu đưa ra. Qui trình phê duyệt dự án sẽ được thực hiện trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đại biểu tham dự.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency