Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2010-09-17

Hội thảo Khảo sát Lựa chọn Điểm Thử nghiệm

Ngày 17 tháng 9 năm 2010, theo tiến trình của khảo sát lựa chọn điểm thử nghiệm, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (FSIV), đơn vị hợp đồng tư vấn khảo sát đã tổ chức một cuộc hội thảo với các thành phần tham gia gồm:

 • Phó Giám đốc Dự án, Điều phối viên dự án và các cán bộ của Chi cục Lâm nghiệp và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên;
 • Cán bộ Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ; và
 • Đại diện của 6 xã và 12 thôn bản đã được khảo sát.

Các đại biểu tham dự được chia làm 3 nhóm và thảo luận một trong ba chủ đề dưới đây dựa trên kết quả phân tích và khảo sát của FSIV:

 1. Các hoạt động nâng cao thu nhập và thị trường của các sản phẩm;
 2. Thực trạng quản lý rừng tại cấp thôn bản; và
 3. Kiểm tra số liệu hiện có của cấp thôn bản.

Qua thảo luận của từng nhóm, chúng ta đã có được những thông tin từ các xã, bản khác nhau, đặc biệt là nguyên nhân của những khó khăn trong việc tăng thu nhập và thực tế công tác quản lý rừng tại các thôn bản...

Những ý kiến đóng góp và kết quả thu được từ hội thảo sẽ được phản ánh trong báo cáo cuối cùng sẽ được FSIV gửi cho dự án vào ngày 30 tháng 9 năm 2010.

PhotoCác đại biểu dự Hội thảo

PhotoThảo luận nhóm


PhotoKết quả thảo luận

PhotoĐại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency