Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2010-10-01

Cuộc họp thường kỳ đầu tiên

Ngày 01 tháng 10 năm 2012, cuộc họp thường kỳ đầu tiên được tổ chức. Trong thời gian thực hiện dự án, cuộc họp thường kỳ sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần với sự tham gia các thành viên Ban Quản lý Dự án của tỉnh, huyện/thành phố. Trong cuộc họp này, các thành viên tham gia sẽ báo cáo tiến trình thực hiện các hoạt động dự án và nếu ai gặp phải vấn đề khó khăn gì trong khi triển khai thực hiện hoạt động dự án có thể đưa ra cuộc họp để xin ý kiến đóng góp tìm cách giải quyết.

Cuộc họp thường kỳ đầu tiên hôm nay được bắt đầu bằng sự giới thiệu của từng thành viên tham dự. Sau đó, các thành viên dự họp đã thống nhất đề cương dự án, kế hoạch hoạt động dự thảo và trách nhiệm của từng thành viên đối với mỗi hoạt động.

Các thành viên tham gia đã đưa ra các câu hỏi và phát biểu sôi nổi, chia sẻ những ý kiến về các vấn đề mà họ quan tâm khi tham gia dự án. Mục tiêu của dự án là quản lý rừng bền vững và phát triển sinh kế và đây là dự án thí điểm đầu tiên ở tỉnh Điện Biên. Đặc biệt, các thành viên tham gia rất quan tâm đến các điểm thử nghiệm, nơi mà các hoạt động thử nghiệm dự án sẽ được tổ chức triển khai thực hiện.

PhotoÔng GOSEKI, Cố vấn Trưởng (ngồi thứ 2 từ bên phải) đang giải thích đề cương dự án.

PhotoÔng Kỳ, Chi cục Trưởng, Chi cục Lâm nghiệp - Điều phối viên dự án (ngồi giữa) và các thành viên Ban Quản lý Dự án đang cùng nhau thảo luận.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency