Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2010-11-24

Họp Ban Điều phối Chung lần thứ nhất: Hãy Quản lý Rừng Bền vững ngay từ BÂY GIỜ!

PhotoÔng Hoàng Văn Nhân Phát biểu khai mạc

Ngày 24 tháng 11 năm 2010, cuộc họp Ban Điều phối Chung (JCC) lần thứ nhất đã được tổ chức tại phòng họp của UBND tỉnh Điện Biên quyết định Kế hoạch Hoạt động Năm (APO) cũng như thảo luận kết quả lựa chọn các điểm thử nghiệm.

Sau 3 tháng chuẩn bị kể từ khi Dự án SUSFORM-NOW khởi đầu thực hiện ngày 15 tháng 8 năm 2010, cuộc họp JCC được tổ chức để triển khai dự án. Ông Hoàng Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã chủ trì cuộc họp và với sự tham gia của đại diện các cơ quan đối tác Việt Nam liên quan như Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên và UBND các huyện dự án như huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, đại diện của Văn phòng JICA Việt Nam và các chuyên gia JICA của dự án. Trong tổng số 32 đại biểu tham dự cuộc họp JCC bao gồm các chuyên gia JICA đang làm tại Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT, cán bộ của Văn phòng JICA Việt Nam và các đối tác của dự án SUSFORM-NOW.

PhotoToàn cảnh cuộc họp JCC lần thứ nhất

Sau phát biểu khai mạc của ông Nhân và ông Shimizu - Đại diện cao cấp của Văn phòng JICA Việt Nam, ông Kỳ - Điều phối viên Dự án SUSFORM-NOW, Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp, thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên trình bày giới thiệu dự án, kết quả thực hiện dự án trong 3 tháng đầu tiên và đề nghi quyết định lựa chọn các điểm thử nghiệm, hoàn thành ma trận thiết kế dự án và xây dựng Kế hoạch Hoạt động Năm.

Đại diện UBND thành phố và các huyện đã có những ý kiến tích cực, giải thích chi tiết về các đặc điểm và điều kiện thuận lợi của từng điểm thử nghiệm. Tất cả các đại biểu đều tin tưởng việc thực hiện các hoạt động dự án một cách tích cực sẽ đem lại hiệu quả cao. Đại diện của các tổ chức, đơn vị liên quan bày tỏ quan điểm mang tính xây dựng, do vậy chúng ta hiểu rằng, Dự án có thể được thực hiện thành công với sự hợp tác toàn diện của các tổ chức, đơn vị, ban ngành liên quan.

PhotoÔng Kỳ trình bày giới thiệu Dự án

Giai đoạn chuẩn bị của Dự án đã được hoàn thành và chúng ta bắt đầu quản lý rừng bền vững ngay từ bây giờ, cũng giống như tên viết tắt của dự án "SUSFORM-NOW"! Tất cả đại biểu đã hiểu rằng năng lực của các cơ quan đối tác sẽ được từng bước nâng lên thông qua các hoạt động chính của dự án như các cuộc họp tháng, các chuyến tham quan học tập.. Các kết quả của cuộc họp JCC lần thứ nhất đã khẳng định các đại biểu tham gia đã hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với nội dung của dự án và họ sẵn sàng hợp tác tích cực với dự án ngay từ bây giờ.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency