Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-02-17

Chào mừng các Tình nguyện viên Giám sát!

Ngày 16 tháng 02 năm 2011, bảy sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc đã đến thành phố Điện Biên Phủ làm Tình nguyện viên Giám sát của Dự án SUSFORM-NOW.

Sáng ngày 17 tháng 02 năm 2011, các sinh viên đã xuống các điểm thử nghiệm, ở tại nhà dân và bắt đầu tham gia quan sát dân bản và giám sát các hoạt động thí điểm của Dự án. Ghi chép hiện trường của Tình nguyện viên giám sát sẽ mô tả sự phát triển nội lực của người dân, đây là một việc khó có thể đo đếm và đánh giá được bằng các chỉ số định lượng. Các báo cáo tháng của họ có thể cung cấp cho dự án các thông tin ý nghĩa ngoài thực địa ở các điểm thử nghiệm. Thời gian tham gia giám sát của các Tình nguyện viên khoảng 2 tháng và Trường Đại học Tây Bắc sẽ tiếp tục cử các sinh viên đợt khác tiếp tục công việc. JICA cũng đã bắt đầu thực hiện Dự án Hợp tác Kỹ thuật về Nâng cao Năng lực cho Trường Đại học Tây Bắc về Phát triển Nông thôn Bền vững tại vùng Tây Bắc. Rất có thể 2 dự án của JICA sẽ có mối liên kết trong Chương trình Tây Bắc của JICA.

Dự án hy vọng thông qua hoạt động giám sát này, các Tình nguyện viên Giám sát sẽ không chỉ hoàn thành tốt công việc cho dự án mà cá nhân mỗi người còn có thêm được nhiều kinh nghiệm ngoài thực tế.

PhotoMr. GOSEKI, Cố vấn Trưởng Dự án SUSFORM-NOW đang giới thiệu tóm tắt dự án.

PhotoHai Tình nguyện viên Giám sát trước UBND xã Keo Lôm


PhotoĐường vào bản Nà Phát A

PhotoNgười dân xã Keo Lôm vừa thu hoạch lúa

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency