Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-04-26

Giới thiệu về Dự án SUSFORM-NOW tới người dân của các điểm thử nghiệm ở huyện Điện Biên

Cuộc họp giới thiệu về Dự án SUSFORM-NOW đã được tổ chức tại bản Phiêng Ban, xã Thanh An ngày 22 tháng 4 năm 2011 và bản Sai Lương, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên ngày 26 tháng 4 năm 2011. Bản Phiêng Ban có 85% và bản Sái Lương có 95% số dân bản tham dự cuộc họp.

Chủ tịch UBND xã Núa Ngam và xã Thanh An đã giới thiệu mục đích và chương trình của cuộc họp. Sau đó, bà Duyên, Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Điện Biên (Thành viên của Ban Quản lý Dự án huyện) đã giới thiệu về Dự án SUSFORM-NOW.

Thông qua việc triển khai thực hiện các hoạt động dự án, chúng tôi hy vọng rằng, chất lượng cuộc sống của người dân sẽ dần được cải thiện, từng bước xóa đói, giảm nghèo, người dân sẽ tự tin và tự làm chủ cuộc sống của mình, mối quan hệ giữa người dân và chính quyền ngày càng chặt chẽ và đặc biệt là nhận thức của người dân về quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, môi trường...ngày càng được nâng lên.

Sau các cuộc họp bản, người dân của bản Phiêng Ban và bản Sái Lương cơ bản đã hiểu về dự án. Toàn bộ dân bản sẵn sàng đón nhận Dự án SUSFORM-NOW và tham gia thực hiện các hoạt động dự án tại bản của họ.

PhotoDân bản Phiêng Ban đang xem phim giới thiệu về Dự án

PhotoMột người dân bản Phiêng Ban hỏi về các hoạt động dự án


Người viết: Nguyễn Thị Duyên
Phòng NN&PTNT huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency