Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-05-09

Tập huấn về Xây dựng Kế hoạch Phát triển Thôn bản

Dự án SUSFORM-NOW và Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký kết hợp đồng Xây dựng Năng lực cho các Cơ quan Thực hiện của Dự án SUSFORM-NOW để thúc đẩy xây dựng Kế hoạch Phát triển Thôn bản (VDPs) tại các điểm thử nghiệm.

Trong Kế hoạch Hoạt động năm 2011 (APO) gồm 7 bước khi xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, 3 bước đầu tiên đã được thực hiện trong giai đoạn I, từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011. Thời gian này, giai đoạn II, các bước còn lại sẽ được thực hiện thông qua Tập huấn cho Tập huấn viên (ToT) và Tập huấn vừa học, vừa làm (OJT).

ToT đã bắt đầu thực hiện từ ngày hôm qua cho các cơ quan thực hiện: Các thành viên của Ban Quản lý Dự án tỉnh và Ban Quản lý Dự án các huyện/thành phố.

Các thành viên của Ban Quản lý Dự án tỉnh và Ban Quản lý Dự án các huyện/thành phố sẽ học về khảo sát sinh kế và các điều kiện kinh tế - xã hội của thôn bản bằng phương pháp có sự tham gia và xây dựng kế hoạch quản lý rừng và kế hoạch phát triển sinh kế có sự tham gia trong khóa tập huấn. Sau đó, các thành viên của Ban Quản lý Dự án huyện/thành phố sẽ thực hành tập huấn cho các cán bộ xã ngoài hiện trường với sự hỗ trợ của các thành viên Ban Quản lý dự án tỉnh. Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ các thành viên Ban Quản lý Dự án huyện/thành phố và báo cáo cho Dự án về mức độ hiểu biết của các học viên. VDPs của từng bản sẽ được xây dựng theo qui trình này.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 2,5 tháng, từ ngày 6 tháng 5 năm 2011 đến ngày 20 tháng 7 năm 2011.

Dự án SUSFORM-NOW sẽ báo cáo thường xuyên tiến độ thực hiện các hoạt động này.

PhotoÔng Kỳ, Trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Điều phối viên Dự án) phát biểu khai mạc

PhotoTập huấn ToT

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency