Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-06-06

Xây dựng năng lực của các Cơ quan thực hiện hỗ trợ xây dựng Kế hoạch Phát triển Thôn bản

Bước đầu tiên của các hoạt động thí điểm của Dự án SUSFORM-NOW là hỗ trợ xây dựng các Kế hoạch Phát triển Thôn bản (Tập trung vào xây dựng kế hoạch Quản lý Rừng và kế hoạch Phát triển Sinh kế có sự tham gia) tại mỗi điểm thử nghiệm. Dựa trên các Kế hoạch Phát triển Thôn bản (VDPs), dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động với sự tham gia của người dân để thực hiện một trong ba Đầu ra của Dự án "Phương pháp tiếp cận khả thi về qui hoạch cảnh quan và các kế hoạch phát triển sinh kế dựa vào qui hoạch sử dụng đất được kiểm chứng"

Tuy nhiên, năng lực của các cán bộ xã, những người trực tiếp hỗ trợ dân bản xây dựng VDPs, và cán bộ tỉnh, huyện là người hướng dẫn cho cán bộ xã còn hạn chế. Do vậy, tập huấn cho các tập huấn viên (ToT) và Tập huấn vừa học, vừa làm (OJT) cho những người đã tham gia tập huấn trước đây sẽ được tổ chức. Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam là đơn vị được thuê để thực hiện các khóa tập huấn này. Như chúng tôi đã báo cáo ngày 9 tháng 5 năm 2011, khóa tập huấn ToT đã được tổ chức từ ngày 9 tháng 5 năm 2011 đến ngày 14 tháng 5 năm 2011 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên với tất cả 33 học viên tham gia. Các học viên này đến từ các cơ quan liên quan của tỉnh, huyện và thành phố. Sau khi kết thúc khóa tập huấn ToT, OJT được tổ chức tại 2 điểm thử nghiệm là bản Sái Lương, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên và bản Háng Trở B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2011. Các học viên của tỉnh, huyện, thành phố đã hướng dẫn cho các cán bộ xã và dân bản xây dựng VDPs. Dựa trên VDPs đã được xây dựng, Dự án SUSFORM-NOW sẽ thảo luận với dân bản và các cấp chính quyền liên quan quyết định các hoạt động thí điểm đầu tiên tại mỗi điểm thử nghiệm và hỗ trợ thực hiện các hoạt động này.

Để thực hiện OJT tại các điểm thử nghiệm còn lại một cách hiệu quả, một hội thảo đánh giá OJT đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 04 tháng 6 năm 2011. Mục tiêu chủ yếu của hội thảo là chia sẻ các kết quả và bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện OJT. 25 thành viên đã tham gia hội thảo. Bà Đặng Thị Hiền, đại diện cho nhóm Háng Trở B và ông Bùi Nam Thái, đại diện cho nhóm Sái Lương (Cả bà Hiền và ông Thái đều là thành viên Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh của Dự án SUSFORM-NOW) đã trình bày kết quả thực hiện OJT của nhóm. Buổi chiều, 2 nhóm tiếp tục thảo luận sôi nổi để tìm ra những vấn đề khó khăn khi thực hiện OJT lần đầu và đưa ra các giải pháp hiệu quả. Đại diện của mỗi nhóm đã chia sẻ kết quả thảo luận.

Qua hội thảo, tất cả các học viên ToT đã có cơ hội tốt để chia sẻ ý kiến và học hỏi lẫn nhau. Năng lực của các học viên đã được nâng lên. Điều đó khẳng định rằng, OJT tiếp theo sẽ được thực hiện hiệu quả hơn và điều đó cũng đồng nghĩa với việc năng lực của các cán bộ xã và dân bản cũng sẽ được nâng lên.

PhotoThảo luận nhóm Sái Lương

PhotoÔng Thái trình bày kết quả thảo luận của nhóm Sái Lương

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency