Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-08-15

Bắt đầu xây dựng kế hoạch Quản lý Rừng và Kế hoạch Phát triển Sinh kế cho Điểm thử nghiệm Tà Lèng

Dự án SUSFORM-NOW và Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (VFU) đã ký hợp đồng "Xây dựng năng lực cho các cơ quan thực hiện của Dự án SUSFORM-NOW về thúc đẩy xây dựng Kế hoạch Phát triển Thôn bản (VDPs) có sự tham gia tại các điểm thử nghiệm (Giai đoạn 3)".

Tháng 5 và tháng 6 năm 2011, chúng tôi đã xây dựng VDPs ở huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông và hiện nay đang bắt đầu xây dựng các kế hoạch (Kế hoạch Quản lý Rừng và Kế hoạch Phát triển Sinh kế) cho điểm thử nghiệm Tà lèng (Nửa phía nam của xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ) nơi mà một số người dân thuộc 3 bản Kê nênh, Nà Nghè và Phiêng Bua đang canh tác.

Nửa phía nam của xã Tà Lèng là một khu đồi trọc, từ đây có thể nhìn thấy rất rõ trung tâm thành phố Điện Biên Phủ.

Hiện trạng của điểm thử nghiệm Tà Lèng là rất phức tạp. Có tới 9 bản khác nhau cùng đang canh tác ở đây. Do vậy, Dự án SUSFORM-NOW đã quyết định xây dựng kế hoạch từng bước một, đầu tiên là khu vực đỉnh đồi, nơi có người dân của 3 bản đang canh tác trên đó.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 2,5 tháng, từ ngày 15 tháng 8 năm 2011 đến ngày 20 tháng 10 năm 2011.

Dự án SUSFORM-NOW sẽ báo cáo thường xuyên tiến độ thực hiện các hoạt động này.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency