Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2012-07-11

Trồng rừng có sự tham gia đã bắt đầu được thực hiện tại các điểm thử nghiệm

Dự án Quản lý Rừng Bền vững tại Vùng Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW) đã hỗ trợ trồng rừng tại một số bản của huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ trong tháng 6 và tháng 7 năm 2012 như một phần nỗ lực của dự án nhằm tăng cường độ che phủ rừng tại vùng đầu nguồn Tây Bắc Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động quản lý rừng, dựa trên kế hoạch Quản lý Rừng (FMP) đã được người dân xây dựng, dự án đã hỗ trợ cây giống Keo Úc Acacia mangium, người dân tham gia chuẩn bị đất trồng rừng và công lao động.

  Bản Điểm trồng rừng Số cây giống Ngày cấp
1 Phiêng Ban Phiêng Ban
(xã Thanh An)
85,869 18/6/2012
10/7/2012
2 Nà Nghè Tà Lèng
(xã Tà Lèng)
33,382 21/6/2012
10/7/2012
3 Kê Nênh - nt - 58,089 28/6/2012
10/7/2012
4 Phiêng Bua - nt - 13,902 10/7/2012
5 Nà Phát A Nà Phát A
(xã Na Son)
1,497 10/7/2012
  Tổng 192,739  

Ngoài ra, dự án SUSFORM-NOW đã cung cấp 100 cây Trám giống (Canarium sp.) cho dân bản Nà Phát A dựa trên yêu cầu của họ. Dự án ước tính khoảng 83 ha đất đã được tái trồng rừng từ những nỗ lực này.

PhotoDân bản đang chuyển cây giống từ trên xe xuống.

PhotoSau khi nhận cây giống, dân bản mang ngay cây giống đi trồng trên đất của họ.


Dân bản đã nhận cây giống tại các điểm lựa chọn tại mỗi bản và sau khi nhận cây giống, người dân đã mang ngay cây giống đi trồng trong ngày. Theo tiến trình trồng cây, người dân được yêu cầu chuẩn bị hố trồng cây trước khi nhận cây dựa trên kỹ thuật đã được hướng dẫn tại khóa tập huấn do dự án tổ chức.

PhotoTập huấn kỹ thật trồng rừng được tổ chức vào tháng 4/2012 trước thời điểm trồng rừng.

PhotoDân bản đang trồng cây ngay trong ngày cấp phát


Dự án hy vọng rằng, những cây đã được trồng ở các thôn bản sẽ không chỉ nâng cao chức năng giữ nguồn nước và bảo vệ môi trường mà còn giúp người dân có cuộc sống tốt hơn về lâu dài qua việc thu hoạch và bán gỗ. Cây Keo Úc Acacia mangium, là loài cây lớn rất nhanh, sau 10 năm, cây có thể được sử dụng để sản xuất đồ đặc và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình tham gia.

PhotoNhững quả đồi như thế này, với sự hỗ trợ của dự án hy vọng dần dần sẽ được thay thế bằng các khu rừng trồng.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency