Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2012-08-28

Khóa tập huấn tiếp theo lần thứ nhất về kỹ năng thúc đẩy được tổ chức

Dự án Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW) tổ chức khóa tập huấn tiếp theo lần thứ nhất về kỹ năng thúc đẩy từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 8 năm 2012. Khóa tập huấn này là khóa tập huấn tiếp theo khóa tập huấn được tổ chức vào tháng 3 năm 2012. Các học viên được mời tham gia là những người đã tham gia khóa tập huấn trước, họ là cán bộ của các cơ quan đối tác từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thực tế có 16 học viên tham gia trong đó cấp tỉnh có 3 học viên, cấp huyện có 4 học viên và cấp xã có 9 học viên. Hầu hết các học viên là thành viên của Ban quản lý Dự án cấp tỉnh và huyện và là cán bộ của các UBND xã, họ là những người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động dự án với dân bản.

Trong ngày đầu tiên của khóa tập huấn (20/8), giảng viên chính là ông Nakata, đã cùng các học viên tóm tắt lại khóa tập huấn trong tháng 3/2012 và tổng quan khóa tập huấn tiếp theo. 3 ngày tiếp sau (21-23/8), các học viên đi thực địa xuống các bản thực hành kỹ năng thúc đẩy. Họ đã học được từ thực tế thôn bản với sự tham gia của người dân và sự giám sát của giảng viên chính. Thực hành kỹ năng giám sát đã hoàn thành với một số chủ đề chính tại mỗi điểm thử nghiệm của dự án SUSFORM-NOW, bao gồm thực hiện việc quản lý rừng tại bản Phiêng Ban, nấu rượu Mông Pê ở bản Tìa Ghềnh C và sản xuất chổi ở bản Sái Lương. Phần thảo luận với sự tham gia của dân bản là cơ hội tốt để xem xét lại và hoàn chỉnh các kế hoạch hoạt động của họ. Cuối mỗi ngày thực hành thực tế ngoài thực địa đều tổ chức đánh giá và tóm tắt các bài học kinh nghiệm.

PhotoBuổi học định hướng trong ngày đầu tiên của khóa tập huấn.

PhotoThực hành ngoài hiện trường tại bản Phiêng Ban.


PhotoThực hành ngoài hiện trường tại bản Tìa Ghềnh C.

PhotoThực hành ngoài hiện trường với người dân của bản Sái Lương.


Khóa tập huấn đã kết thúc vào ngày 24/8/2012, những người tham gia khóa tập huấn đã đánh giá kết quả học tập cả tuần và xây dựng kế hoạch nâng cao kỹ năng thúc đẩy cho khóa tập huấn tiếp theo lần thứ hai sẽ được tổ chức trong tháng 10/2012.

Các thành viên tham gia khóa tập huấn dự định sẽ áp dụng và thực hành kỹ năng thúc đẩy mà họ học được từ hai khóa tập huấn trước vào công việc hàng ngày của họ để nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện các hoạt động dự án có sự tham gia của dân bản.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency