Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2012-10-31

Khóa tập huấn tiếp theo lần thứ hai về Kỹ năng Thúc đẩy được tổ chức

Dự án Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW) đã tổ chức khóa tập huấn tiếp theo lần thứ hai về Kỹ năng Thúc đẩy trong 4 ngày (25, 26, 29 và 30/10/2012). Khóa tập huấn này được tổ chức tiếp theo các khóa tập huấn về kỹ năng thúc đẩy đã được tổ chức trong tháng 3 và tháng 8 năm 2012. Hầu hết các học viên là cán bộ nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã tham dự các khóa tập huấn trước đều được mời tham dự.

17 học viên tham dự trong đó có 2 cán bộ cấp tỉnh, 8 cán bộ cấp huyện/thành phố và 7 cán bộ cấp xã. Tất cả học viên đều là cán bộ đang công tác ở các cấp và họ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy dân bản thực hiện các hoạt động dự án.

Khóa tập huấn 4 ngày bao gồm phần thực hành kỹ năng thúc đẩy ngoài thực địa và phần đánh giá phản hồi tại lớp. Vào ngày đầu tiên (25/10/2012), ông Suga, giảng viên chính của khóa tập huấn đã dành một buổi để ôn lại kiến thức của các khóa tập huấn trước và giới thiệu nội dung, chương trình của khóa tập huấn lần này.

Theo chương trình tập huấn, các học viên thăm bản Phiêng Ban, xã Thanh An, huyện Điện Biên thực hành thúc đẩy hoạt động chăn nuôi lợn của người dân trong năm 2012. Các học viên được chia thành các nhóm nhỏ từ 3 đến 4 người và hỏi những người nuôi lợn các câu hỏi thực tế về kinh nghiệm chăn nuôi. Đặc biệt, các học viên tập trung vào chuỗi câu hỏi dẫn đến việc hiểu ra các vấn đề và đưa ra các giải pháp khả thi.

Ngày tập huấn thứ hai (26/10/2012), tất cả học viên ôn lại phần đã học và tóm tắt các bài học kinh nghiệm của ngày học trước. Các học viên xem xét lại các câu hỏi đã được hỏi và đánh giá tính hiệu quả của các câu hỏi này để dẫn đến việc nhìn nhận ra vấn đề và đưa ra các giải pháp khả thi. Các học viên cũng đã tập hợp các vấn đề then chốt hiện nay trong hoạt động chăn nuôi lợn ở bản.

Ngày tập huấn thứ ba và thứ tư (29-30/10/2012), tiến trình tương tự của ngày thứ hai được lặp lại nhưng với hoạt động nuôi cá ở bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. Ông Suga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện điểm khởi đầu tốt cho việc đối thoại và đặt các câu hỏi phù hợp, hiệu quả. Điều đó dẫn đến việc hiểu rõ và phân tích các vấn đề cốt lõi. Giảng viên cũng đã giới thiệu phương pháp phân tích vấn đề dựa trên cộng đồng cho các học viên.

Các học viên của khóa tập huấn mong muốn áp dụng và thực hành các kỹ năng thúc đẩy mà họ đã học được từ 3 khóa tập huấn vào trong công việc hàng ngày của họ để cải thiện việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động dự án có sự tham gia của người dân.

Photo

Photo


Photo

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency