Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2013-01-30

Họp Ban Điều phối Chung lần thứ 3

Photo

Cuộc họp Ban Điều phối Chung (JCC) lần thứ 3 đã được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ vào ngày 29 tháng 01 năm 2013. JCC được tổ chức hàng năm để báo cáo tiến trình thực hiện Dự án trong năm trước và phê duyệt kế hoạch hoạt động của năm tiếp theo. Tham dự cuộc họp gồm có UBND tỉnh Điện Biên và các cơ quan, ban ngành liên quan ở các cấp và đại diện của JICA, các Chuyên gia và các quan sát viên.

JCC lần thứ 3 được tổ chức tiếp theo năm 2010 và 2011 với khoảng 50 đại biểu tham dự bao gồm cả đoàn đánh giá giữa kỳ dự án. Chương trình cuộc họp JCC lần thứ 3 gồm phần trình bày tiến trình thực hiện Dự án năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013. JCC năm nay tập trung thảo luận 2 vấn đề quan trọng là (1) Kết quả của đánh giá giữa kỳ dự án đang được thực hiện từ ngày 20/01/2013 đến ngày 01/02/2013, và (2) Lồng ghép các kết quả đầu ra của Dự án Thí điểm REDD+* Điện Biên vào Dự án SUSFORM-NOW sau khi Dự án Thí điểm REDD+ kết thúc vào tháng 9/2013.

Sau khi ông Kỳ, Phó Giám đốc Dự án (Phó Giám đốc Sở NN&PTNT) trình bày Báo cáo tiến độ thực hiện dự án năm 2012, đoàn đánh giá giữa kỳ đã trình bày Kết quả tóm tắt bao gồm cả những khuyến nghị quan trọng cho việc thực hiện dự án trong nửa thời gian còn lại cũng như Ma trận Thiết kế Dự án (PDM) sửa đổi và Kế hoạch Hoạt động (PO). Tiếp theo, bà Đặng Thị Hiền, Điều phối Viên Dự án (Chi cục Phó Chi cục Lâm nghiệp) đã trình bày đề xuất Kế hoạch Hoạt động dự thảo năm 2013 (APO2013).

Các sửa đổi trong PDM là cần thiết cho việc lồng ghép Dự án Thí điểm REDD+ vào Dự án SUSFORM-NOW, điều đó yêu cầu sự hỗ trợ hơn nữa của dự án để thực hiện Kế hoạch Hành động REDD+ (PRAP) cấp tỉnh và ở các cấp độ khác. Hai điểm thử nghiệm mới cũng đã được lựa chọn đó là xã Mường Phăng (huyện Điện Biên) và xã Mường Mươn (huyện Mường Chà)

Ông Phạm Đức Hiển, Giám đốc Dự án (Giám đốc Sở NN&PTNT) điều hành việc thảo luận trực tiếp giữa các đại biểu. Cuối cùng PDM, PO, và APO2013 sửa đổi đã được thông qua tại cuộc họp JCC lần thứ 3. Báo cáo đáng giá chung của đoàn đánh giá giữa kỳ đã được ký bởi ông Lò Quang Chiêu và ông Hiroki Miyazono, Trưởng đoàn đánh giá phía Việt Nam và Trường đoàn đánh giá phía Nhật Bản. PDM sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 01/02/2013.

* REDD+ viết tắt của Giảm Phát thải từ việc phá rừng và suy thoái rừng tại các quốc gia đang phát triển; và vai trò của việc bảo tồn, quản lý rừng bền vững và tăng trữ lượng các bon tại các quốc gia đang phát triển.

Photo

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency