Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2013-03-05

Bổ xung hai điểm thử nghiệm mới vào triển khai thí điểm REDD+

SUSFORM-NOW đã bắt đầu mở rộng phạm vi dự án tại hai điểm thử nghiệm bổ xung để thực hiện thí điểm REDD+ tại tỉnh Điện Biên từ tháng 2/2013, theo đồng thuận đạt được giữa các bên tham gia cuộc họp Ban điều phối chung lần gần đây nhất vào ngày 29/1/2013. Hai điểm thử nghiệm bổ xung lần lượt là xã Mường Phăng (huyện Điện Biên) và Mường Mươn (huyện Mường Chà), đều cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 1 giờ đi ô tô.

Xã Mường Phăng có 26 đơn vị hành chính (25 bản và 1 trung tâm xã) trong phạm vi xã, và Dự án sẽ hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch hành động tại 25 bản, ngoại trừ trung tâm xã – khu vực không có diện tích rừng. Xã Mường Mươn có 11 bản và Dự án sẽ hỗ trợ toàn bộ.

SUSFORM-NOW sẽ bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc họp bản ban đầu (bao gồm tập huấn cho các cán bộ khuyến nông nhà nước về tổ chức các cuộc họp bản) tại các điểm thử nghiệm bổ xung từ tháng này và dự kiến sẽ bắt đầu đợt họp bản đầu tiên vào tháng 4 hoặc tháng 5 để giới thiệu về các hoạt động của dự án cũng như để đạt được sự đồng thuận tham gia dự án với các bản (hoặc phản hồi từ chối tham gia dự án từ các bản).

Các cuộc họp lập kế hoạch cấp thôn bản sẽ được tiến hành ngay sau khi cuộc họp bản lần 1 kết thúc và nếu các bản này đồng ý tham gia vào dự án. Trong đợt họp bản lần 2 và 3, kế hoạch thực hiện hoạt động 5 năm và kế hoạch thực hiện hoạt động từng năm cho hoạt động quản lý rừng và phát triển sinh kế sẽ tương ứng được xây dựng. Song song với đó, ban quản lý bản, quỹ bản và đội tuần tra rừng cũng sẽ được thành lập.

Photo

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency