Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2013-05-31

Hoàn thành họp bản lần 1 về triển khai REDD+ tại Mường Phăng và Mường Mươn

Photo

SUSFORM-NOW hỗ trợ tổ chức đợt họp bản đầu tiên về triển khai REDD+ tại 2 xã Mường Phăng và Mường Mươn, bắt đầu từ ngày 8/5/2013. Các cuộc họp lần 1 nhằm giới thiệu các hoạt động của dự án cũng như đạt được sự đồng thuận tham gia dự án với các bản (hoặc phản hồi từ chối tham gia dự án từ các bản).

Bắt đầu ở bản Lọng Luông 1, xã Mường Phăng, các cuộc họp bản lần 1 được thực hiện tại 1 hoặc 1 nhóm bản cùng lúc. Cuộc họp bản mở đầu với lời giải thích ngắn gọn về ảnh hưởng của hoạt động phá rừng, tầm quan trọng phải quản lý rừng, bài giới thiệu ngắn gọn và dễ hiểu về quá trình nóng lên của toàn cầu và mối quan hệ của quá trình này với việc quản lý rừng. Cán bộ cơ quan đối tác của dự án tiếp đến giới thiệu về các hoạt động quản lý rừng và phát triển sinh kế mà SUSFORM-NOW đã thực hiện trước đó và đang triển khai tại thời điểm tổ chức cuộc họp tại các điểm thử nghiệm ban đầu, bao gồm trình chiếu 1 đoạn video về các hoạt động khác nhau. Kế tiếp, các bức ảnh vệ tinh thể hiện thực trạng phân bố rừng (thu được vào đầu năm 2013), ranh giới các bản và việc lập kế hoạch theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (FPDP) được sử dụng và giải thích tỉ mỉ cho người dân, để giúp họ có một cái nhìn tổng quát về quy trình lập kế hoạch quản lý rừng và triển vọng cho chính họ.

Vào cuối cuộc họp bản, các hộ dân tham gia cuộc họp đã biểu quyết tham gia hoặc không tham gia vào dự án của bản mình. Tất cả 25 bản ở Mường Phăng và 10/11 bản ở Mường Mươn đã quyết định tham gia vào dự án; chỉ có 1 bản người H’mông (bản Pú Chả) lựa chọn không tham gia vào dự án.

Các cuộc họp lập kế hoạch kế tiếp sẽ diễn ra tại các bản đã nhất trí tham gia vào dự án trong tháng 6 và các tháng sau đó.

Photo

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency