Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2013-07-25

Hoàn thành các cuộc họp bản lần 2 & 3 về triển khai REDD+ tại 5 bản Mường Phăng

Photo

SUSFORM-NOW đã hỗ trợ tổ chức các cuộc họp bản lần 2 và 3 về triển khai REDD+ tại 5 bản ở xã Mường Phăng từ ngày 4 đến ngày 24/7/2013. Năm bản đó bao gồm Lọng Luông 1, Lọng Luông 2, Lọng Háy, Lọng Nghịu và Cỏ Líu. Các bản này được lựa chọn là các bản tiên phong vì 4 trong số đó được nhận hỗ trợ từ 1 nhóm các công ty Nhật Bản (trong khuôn khổ của dự án SUSFORM-NOW), thể hiện những nỗ lực Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của các doanh nghiệp này, trong khi 1 bản còn lại được bổ xung để kiểm chứng kết quả của các cuộc họp bản lần 2 và 3 tại một bản người Thái (4 bản phía trên đều là các bản người H’mông).

Các cuộc họp bản lần 2 chủ yếu nhằm xây dựng các kế hoạch quản lý rừng và phát triển sinh kế 5 năm cấp thôn bản, dựa trên đánh giá/phân tích về tình hình hiện tại.

Trong khi đó, các cuộc họp bản lần 3 nhằm xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động quản lý rừng và phát triển sinh kế cho năm 2013; quyết định hoàn thiện Quy chế ban quản lý bản về quản lý rừng và phát triển sinh kế cùng với việc thành lập Quỹ bản; (tái) thành lập đội tuần tra rừng; và giới thiệu nội quy / thỏa thuận cho các hoạt động phát triển sinh kế khác nhau như nuôi lợn, nuôi gà, nuôi cá , trồng cây ăn quả, trồng rau, cấp bếp Lào, xây dựng hệ thống bếp Bioga, và các hoạt động khác.

Vì đã hoàn thành cả 2 cuộc họp bản nói trên, 5 bản ở Mường Phăng đã sẵn sàng triển khai các hoạt động thực địa dù mỗi bản vẫn cần lập kế hoạch bổ xung.

Photo

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency