Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2013-08-02

Tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng trong năm 2013

Với hỗ trợ kỹ thuật và cây giống từ dự án SUSFORM-NOW, người dân tại 13 bản ở thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông đã nỗ lực mở rộng khu vực trồng rừng trong mùa trồng rừng chính của năm 2013 (khoảng tháng 6-tháng 7).

Các hộ dân tham gia đã đăng ký vào danh sách trồng rừng vào thời điểm đầu năm, được cung cấp tập huấn về kỹ thuật trồng cây cho 3 loài cây mà họ mong muốn trồng năm 2013 (Keo tai tượng, Mỡ và Tre). Sau khi tự chuẩn bị hố trồng, 464 hộ dân (vui lòng xem Chú thích bên dưới) được nhận cây giống tại điểm gần với khu vực trồng rừng của hộ mình.

Photo

Photo


Tổng cộng, 284.454 cây giống được chuyển tới các hộ dân với diện tích trồng ước tính khoảng 167 ha, trong đó có 218.576 cây keo tai tượng, 53.536 cây mỡ và 12.342 cây tre. Con số này cao hơn nhiều so với thống kê năm 2012, khi chỉ có 197.897 cây giống được trồng, với sự tham gia của 133 hộ dân tại 5 bản.

Mặc dù trồng rừng năm 2013 nhìn chung cũng có những thành công, một số vấn đề cũng đã được chỉ ra. Thứ nhất, cây giống từ các đơn vị cung cấp tại tỉnh không có chất lượng tốt. Với số lượng lớn cây giống mà dự án yêu cầu, chất lượng cây giống năm 2013 không đồng đều, và trong một số trường hợp, không đủ tiêu chuẩn. Thứ hai, điều kiện thời tiết không được thuận lợi. Rút kinh nghiệm từ việc trồng rừng muộn năm 2012, hoạt động trồng rừng năm 2013 đã được bắt đầu thực hiện vào ngay đầu mùa mưa. Tuy nhiên, mùa mưa năm nay lại đến muộn, mưa chỉ rải rác vào thời điểm đầu mùa. Chính mùa mưa đến muộn như vậy đã ảnh hưởng xấu đến sức sống của những cây giống tại những khu vực đồi núi.

Để phát triển một hệ thống dữ liệu địa lý toàn diện về các khu vực trồng rừng do Dự án hỗ trợ, cũng như để tổng kết kinh nghiệm cho những lần trồng rừng tiếp theo, Dự án lên kế hoạch tiến hành khảo sát kết quả trồng rừng giai đoạn 2012-2013 từ giờ cho đến cuối năm nay. Kết quả khảo sát sẽ được công bố vào đầu năm 2014.

Chú thích: Số hộ dân trồng 3 loại cây khác nhau có thể trùng nhau.

Photo

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency