Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2013-10-14

Hội thảo lồng ghép PFES*-REDD+ được tổ chức thành công tại Điện Biên

Nhằm tìm ra phương hướng lồng ghép PFES với REDD+ tại tỉnh Điện Biên, Dự án SUSFORM-NOW đã tổ chức buổi hội thảo lồng ghép PFES-REDD+ vào ngày 14/10 tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Tham gia hội thảo có sự hiện diện của các quan chức cấp tỉnh và cấp quốc gia có liên quan, cũng như các cố vấn chương trình lâm nghiệp của JICA.

Chủ trì buổi hội thảo là Ông Nguyễn Đình Kỳ, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên. Bà Đinh Thị Thu Hà, giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng tỉnh Điện Biên đã có bài thuyết trình đầu tiên về thực trạng và thách thức triển khai chi trả DVMTR trong địa bàn tỉnh. Tiếp đó, Tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất ngập nước, đã thuyết trình về phương pháp tiếp cận nhóm hộ trong thực hiện chi trả DVMTR, xuất phát từ kinh nghiệm thu được tại tỉnh Quảng Nam. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam, và Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Việt Nam, đã giải thích tính cần thiết phải lồng phép chi trả DVMTR và REDD+. Ông Baku Takahashi, cố vấn trưởng dự án SUSFORM-NOW, đã đưa đề xuất lồng ghép thí điểm chi trả DVMTR với REDD+ tại xã Mường Phăng và xã Mường Mươn trong khuôn khổ của dự án. Cuối cùng, bà Lauren Sorkin từ Ngân hàng Phát triển Châu Á trình bày nhu cầu xây dựng năng lực thực hiện chi trả DVMTR, với những kinh nghiệm từ tỉnh Quảng Nam. Các thành phần tham gia hội thảo đã chủ động chia sẻ ý kiến, quan điểm trong suốt các phiên thảo luận.

Trong nỗ lực lần đầu thực hiện lồng ghép chi trả DVMTR với REDD+ cấp tỉnh tại Việt Nam, Dự án SUSFORM-NOW sẽ tiếp tục tìm ra những cách tiếp cận lồng ghép khả thi để có thể nhân rộng sang các tỉnh khác.

*PFES= Chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng

Photo

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency