Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2013-12-23

Phối hợp với RECOFTC để tổ chức tập huấn quản lý quỹ bản

Sau khóa tập huấn về quản lý quỹ bản được tổ chức vào tháng 11, SUSFORM-NOW đã phối hợp với RECOFTC (Trung tâm vì Con người và Rừng) tổ chức một khóa tập huấn thứ 2 về cùng chủ đề.

Sau ba năm triển khai các hoạt động của dự án, một số bản tại các điểm thử nghiệm ban đầu đã xây dựng được quỹ bản bằng cách thu các khoản trả nợ/các khoản đóng góp từ các hộ tham gia, và, trong thời gian tới, nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hoặc tiền khoán bảo vệ rừng. Các nguồn hỗ trợ bên ngoài, bao gồm trợ cấp chính phủ, hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, cũng giúp phát triển quỹ bản trong tương lai. Khi quỹ bản đã/đang dần được hình thành, Dự án đã tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ.

PhotoThảo luận nhóm về các kĩ năng cần thiết cho người điều hành một cuộc họp

Từ ngày 5 đến ngày 8/12, SUSFORM-NOW đã tổ chức khóa tập huấn 3 ngày về quản lý quỹ bản cho cán bộ khuyến nông và các thành viên ban quản lý thôn bản (đồng thời là các thành viên quản lý quỹ bản). Nhằm từng bước xây dựng và phát triển năng lực quản lý quỹ bản, khóa tập huấn này chủ yếu tập trung vào xây dựng và đánh giá đề xuất vay vốn, dựa trên số vốn có sẵn trong quỹ bản. Phiêng Ban và Sái Lương -hai bản tại điểm thử nghiệm ban đầu của dự án- được chọn làm điểm tập huấn; và có tổng cộng 5 đề xuất vay vốn được người dân đưa ra và được các thành viên ban quản lý bản đánh giá. Cần lưu ý, các cán bộ khuyến nông tham gia vào khóa tập huấn tháng 11 đã họp nhóm với hai ban quản lý để giới thiệu nội dung cũng như thống nhất các công việc cần chuẩn bị cho khóa tập huấn này, bao gồm cả việc chuẩn bị mẫu đề xuất vay vốn.

PhotoHọp bản đánh giá các đề xuất vay vốn tại bản Sái Lương

Mặc dù đánh giá đề xuất vay vốn và kết luận cấp vốn của các ban quản lý trong khóa tập huấn không được coi là chính thức, nhưng khóa tập huấn đã giúp các thành phần tham gia và người dân địa phương nắm vững những kiến thức cơ bản về một phương pháp mới, minh bạch trong lập và đánh giá đề xuất vay vốn. Quan trọng hơn, khóa tập huấn đã nâng cao nhận thức cho người dân địa phương, đặc biệt cho các thành viên ban quản lý thôn bản, về quản lý quỹ bản tốt hơn và mang tính bền vững. Sau khi kết thúc khóa tập huấn, hai bản nêu trên sẽ bắt đầu sử dụng quỹ bản để cung cấp các khoản vay, có xem xét nhu cầu, khả năng của người đi vay và số vốn hiện có của quỹ bản.

Thêm vào đó, SUSFORM-NOW vẫn tiếp tục mở rộng hỗ trợ về chiều sâu khi đã mua và phát các két sắt cho 15 bản, để họ cất giữ an toàn tiền và các giấy tờ liên quan đến quỹ bản. Dự án cũng lên kế hoạch tổ chức một khóa tập huấn cho từng bản về kĩ năng quản lý quỹ bản, bao gồm lưu giữ sổ sách tài chính, thu các khoản nợ và thắt chặt nội quy sử dụng quỹ bản.

Dễ nhận thấy, nếu quỹ bản được quản lý chặt chẽ, sinh kế của người dân địa phương sẽ được nâng cao và các hoạt động quản lý rừng bền vững cũng sẽ được hỗ trợ. Đó cũng chính là mục đích của dự án SUSFORM-NOW.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency