Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2014-01-15

Tổ chức hội thảo thúc đẩy trồng rừng đặc dụng cho xã Mường Phăng

Xã Mường Phăng là một trong hai điểm thực hiện thí điểm REDD+ của SUSFORM-NOW từ đầu năm 2013. Tuy nhiên, công tác quản lý rừng tại xã còn gặp nhiều khó khăn. Một trong số đó là vấn đề trồng rừng đặc dụng (RĐD) – loại rừng chiếm khoảng 70% diện tích đất lâm nghiệp của xã. Với diện tích rừng đặc dụng lớn như vậy, Mường Phăng trở thành một xã đặc biệt so với các xã khác nhưng đồng thời cũng gặp không ít khó khăn trong quản lý rừng, đặc biệt là trồng rừng (do quy định không được khai thác gỗ trong diện tích RĐD.

Tập tục phá nương làm rẫy được người dân địa phương áp dụng rộng rãi, ảnh hưởng đến diện tích rừng hiện có. Với nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động nông nghiệp và giá trị sử dụng đất cao, cơ chế khuyến khích trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng cần được xây dựng để người dân có động lực tham gia các hoạt động trồng rừng và thu được những lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường trong tương lai.

Với những vấn đề này, SUSFORM-NOW đã tổ chức buổi hội thảo kỹ thuật về trồng rừng đặc dụng vào ngày 15/1/2014 để hiểu rõ hơn các chính sách hỗ trợ trồng rừng đặc dụng và tìm ra các phương án giải quyết những khó khăn hiện tại. Theo đó, đại diện Chi cục Lâm nghiệp đã trình bày tại hội thảo các chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, bao gồm cả trồng rừng đặc dụng, nhằm cung cấp thông tin về những cơ chế khuyến khích trồng và bảo vệ rừng. Các bên cũng nhất trí tổ chức các buổi tuyên truyền tại cấp xã và cấp thôn bản để những chính sách của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng được phổ biến rộng rãi. Ngoài ra, Ông Shunsuke Miya – Chuyên gia SUSFORM-NOW về Quản lý Rừng có sự tham gia – đề xuất cho phép tỉa thưa và khai thác theo hình thức chặt chọn, bên cạnh việc thiết lập Vùng Lõi (Vùng bảo vệ) và Vùng Đệm (Vùng bảo vệ một phần) trong khu vực RĐD để khuyến khích người dân tham gia trồng và quản lý diện tích rừng của họ.

Để khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động quản lý rừng, Dự án vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các hoạt động phát triển sinh kế như trồng nấm hay trồng cây ăn quả. Bên cạnh đó, do RĐD ở Mường Phăng được xếp vào nhóm Rừng Văn hóa, Lịch sử, Môi trường, nên việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ vẫn được cho phép theo quy hoạch được Bộ NN&PTNT phê duyệt. Cuối cùng, khi rừng được hình thành trong 1 vài năm tới, các chủ rừng sẽ được nhận tiền chi trả DVMTR.

PhotoTrồng rừng đặc dụng (Xã Mường Phăng)

PhotoKhu rừng đặc dụng (Bản Phăng 3)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency