Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2014-07-30

Hội thảo về KHHĐ REDD+ và Hệ thống TDDBR được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ

Vào ngày 30/7/2014, buổi Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh (KHHĐ REDD+) [1] và Khởi động hệ thống theo dõi diến biến rừng cấp tỉnh (Hệ thống TDDBR) được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ. Hai buổi hội thảo này được tổ chức với hai mục đích chính: công bố quyết định phê duyệt KHHĐ REDD+ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và khởi động quá trình triển khai thí điểm hệ thống Hệ thống TDDBR. Bên cạnh đó, hai buổi hội thảo cũng nhằm tuyên truyền nội dung KHHĐ REDD+ và Hệ thống TDDBR tới các thành phần tham gia (thành phần từ các tỉnh khác là một ví dụ) để họ chuẩn bị KHHĐ REDD+ tại địa phương trong tương lai.

Do KHHĐ REDD+ của tỉnh Điện Biên là bản kế hoạch cấp tỉnh tại Việt Nam, nhiều cá nhân và tổ chức cũng đã tham gia các buổi hội thảo, với tổng cộng 107 khách tham gia bao gồm đại diện đến từ 7 tỉnh (Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Đăk Nông, Quảng Bình, Quảng Trị và Lâm Đồng) và các đơn vị tài trợ các dự án REDD+ như Quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp, SNV, GIZ, UNDP (UN-REDD), JICA2.

Để bắt đầu buổi hội thảo, Ông Phạm Đức Hiển, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên, đã phát biểu khai mạc; tiếp theo đó, Ông Nguyễn Phù Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp, đã có bài giới thiệu về Chương trình Hành động Quốc gia về REDD+. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên sau đó đã công bố quyết định phê duyệt KHHĐ REDD+ của UBND tỉnh Điện Biên. Đại diện đến từ các công ty tư nhân Nhật Bản (Công ty TNHH Lâm nghiệp Sumitomo, Tập đoàn Askul và Hiệp hội Hỗ trợ Môi trường Bền vững Yanmar) cũng đã truyền tải thông điệp của họ tại buổi hội thảo.

Vào buổi chiều cùng ngày, hội thảo chuyển sang nội dung về Hệ thống TDDBR. Ông Baku Takahashi, Cố vấn trưởng của SUSFORM-NOW, có bài phát biểu ngắn gọn về bối cảnh triển khai Hệ thống TDDBR; sau đó, hai cán bộ Chi cục Kiểm lâm đã trình bày kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống TDDBR tại tỉnh Điện Biên. Dựa trên nội dung trình bày, đại diện 7 tỉnh cũng chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý rừng tại địa phương họ.

PhotoThành phần tham gia chụp ảnh lưu niệm

PhotoÔng Baku Takahashi phát biểu tại hội thảo


Note

 • [1] REDD+: Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng tại các quốc gia đang phát triển.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency