Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2014-11-24

Họp khởi động công tác giao đất giao rừng đặc dụng tại xã Pá Khoang

Vào ngày 24/11/2014, cuộc họp khởi động công tác giao đất giao rừng (GĐGR) đặc dụng tại xã Pá Khoang đã được tổ chức tại văn phòng Ủy ban Nhân dân xã (UBND xã). Dù xã Pá Khoang không nằm trong phạm vi thử nghiệm của dự án SUSFORM-NOW, dự án vẫn quyết định hỗ trợ công tác GĐGR trên địa bàn xã để hoàn thành việc giao rừng đặc dụng của xã Mường Phăng. Diện tích quy hoạch rừng đặc dụng tại cả 2 xã sẽ được giao cho một đơn vị duy nhất: Ban Quản lý Rừng Di tích và Cảnh quan Môi trường Mường Phăng (BQL Rừng đặc dụng Mường Phăng); do đó, công tác GĐGR cần được hoàn thành đồng thời tại 2 xã này.

Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch UBND xã Pá Khoang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Điện Biên, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Điện Biên, Giám đốc BQL Rừng đặc dụng Mường Phăng và các trưởng bản trong xã.

Bắt đầu cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông, Lâm nghiệp (TTQH&TKNL) – đơn vị tư vấn thực hiện công tác GĐGR – đã giải thích mục tiêu công tác GĐGR tại xã Pá Khoang. Cụ thể, công việc này nhằm thực hiện giao diện tích quy hoạch rừng và đất rừng đặc dụng cho BQL Rừng đặc dụng Mường Phăng. Để tăng cường quản lý hiệu quả diện tích rừng đặc dụng, BQL Rừng đặc dụng Mường Phăng sau đó sẽ ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng với các bản hoặc các nhóm hộ.

Đặc trưng với diện tích rừng tự nhiên bao quanh hồ Pá Khoang, việc quản lý rừng trên địa bàn xã sẽ đóng góp vào tiềm năng phát triển du lịch nơi đây. Ngoài ra, công tác GĐGR còn đóng vai trò tiền đề, nhằm thúc đẩy việc chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng (DVMTR)[1]. Cũng hi vọng, tiền chi trả DVMTR sẽ được sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển du lịch tại xã Pá Khoang và cải thiện sinh kế của người dân trong tương lai.

Theo kế hoạch của TTQH&TKNL, khảo sát ngoại nghiệp cho công tác GĐGR tại Pá Khoang sẽ được hoàn thành vào giữa tháng 12/2014.

PhotoPhó Giám đốc TTQH&TKNL giải thích mục tiêu của công tác GĐGR

PhotoRừng tự nhiên xung quanh hồ Pá Khoang


Note

 • [1] Chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng là một cơ chế chi trả, trong đó bên sử dụng dịch vụ môi trường (như các nhà máy thủy điện hoặc các công ty nước sạch) phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường (các chủ rừng).

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency