Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-08-09

Các bước chuẩn bị cho việc thực hiện các Hoạt động Cấp thiết Nhất (MIA) tại 6 điểm thử nghiệm của Dự án SUSFORM-NOW

Tiếp theo Tập huấn vừa học vừa làm (OJT) về xây dựng Kế hoạch Phát triển Thôn bản (VDPs), bao gồm kế hoạch phát triển sinh kế và kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia tại 6 điểm thử nghiệm của dự án trong khoảng giữa tháng 5 và tháng 6 năm 2011, các hoạt động có tiềm năng nhất giúp tăng thu nhập của người dân đã được lựa chọn như là Hoạt động cấp thiết nhất (MIA) để thực hiện.

Mục đích của MIA là tạo cơ hội cho người dân tại các điểm thử nghiệm cải thiện vấn đề sinh kế của họ qua việc hỗ trợ kỹ thuật từ dự án SUSFORM-NOW và các cơ quan đối tác cấp tỉnh và huyện. Điều đó sẽ giúp người dân xóa đói, giảm nghèo và phát triển nội lực. Đồng thời, khi đó sự tham gia của họ vào quản lý rừng bền vững sẽ tăng lên. Công việc chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện các hoạt động MIA cơ bản theo các bước sau:

 • 1. Các hoạt động MIAs dự kiến lựa chọn là các đề xuất đầu tiên của dân bản và họ xếp chúng theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng và sự tác động trong khi xây dựng VDP;
 • 2. Việc đánh giá và lựa chọn MIA của từng bản được hoàn thành dựa trên 12 tiêu chí thông qua cuộc họp tháng với sự tham gia của các thành viên Ban QLDA. Các hoạt động này đã được xác định tập trung vào hoạt động chăn nuôi vì chăn nuôi mang lại hiệu quả cao hơn so với trồng trọt;
 • 3. Thành lập nhóm sở thích, cam kết thực hiện hoạt động MIA và lựa chọn các hộ gia đình trong nhóm sở thích tham gia đầu tiên;
 • 4. Thành lập ban quản lý và nội qui hoạt động qui định rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhóm. Đặc biệt chú ý đến hệ thống quay vòng của lợi nhuận... Nhóm hộ tham gia đầu tiên có trách nhiệm chuyển cho nhóm hộ tiếp theo các hỗ trợ ban đầu của dự án (như vật liệu làm chuồng và giống gia súc) khi chu kỳ sản xuất kết thúc;
 • 5. Chi phí đầu vào được các cán bộ của huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông ước tính cho mỗi hoạt động và được đại diện của Ban QLDA phê duyệt;
 • 6. Việc mua các vật liệu xây dựng chuồng gia súc và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi sẽ được cung cấp nếu có yêu cầu;
 • 7. Mua giống gia súc.

Căn cứ vào ý nghĩa của việc thực hiện hoạt động MIA thử nghiệm đầu tiên và việc nhân rộng mô hình trong tương lai, các nội quy hoạt động của các nhóm sở thích đang được các bên liên quan thảo luận kỹ cùng với việc tham khảo thêm các mô hình đã thực hiện thành công của Dự án RENFODA trước đây ở tỉnh Hòa Bình. Đây cũng là một trong những kết quả tốt từ chuyến tham quan học tập dự án này.
(http://www.jica.go.jp/project/vietnamese/vietnam/004/news/general/100908.html).

Các hoạt động MIA tại 6 điểm thử nghiệm hy vọng sẽ bắt đầu được thực hiện vào cuối tháng 8 năm 2011, nhằm quan sát sự thay đổi về chất của dân bản và cộng đồng thôn bản thông qua việc thực hiện các hoạt động MIA với sự tham gia giám sát của các tình nguyện viên đến từ Trường Đại học Tây Bắc. Số tình nguyện viên giám sát này đã được cử đến các điểm thử nghiệm của dự án.
(http://www.jica.go.jp/project/vietnamese/vietnam/004/news/general/110217.html).

PhotoThành viên Ban QLDA đánh giá các Hoạt động Cấp thiết nhất (MIA)

PhotoCuộc họp định hướng cho các Tình nguyện viên Giám sát


PhotoHọp bản Nà Phát A (huyện Điện Biên Đông) ước định chi phí thực hiên MIA và quản lý hoạt động.

PhotoDân bản Sái Lương (huyện Điện Biên) thảo luận qui chế hoạt động MIA.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency