Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2012-07-05

Bắt đầu xây dựng Kế hoạch Phát triển Sinh kế và Kế hoạch Quản lý Rừng tại 6 bản còn lại của điểm thử nghiệm Tà Lèng

Xây dựng Kế hoạch Quản lý Rừng (FMP) và kế hoạch Phát triển Sinh kế (LDP) cuối cùng cũng đã bắt đầu được thực hiện tại 6 bản còn lại của điểm thử nghiệm Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ.

Điểm thử nghiệm Tà Lèng là một trong 7 điểm thử nghiệm của dự án nằm ở nửa phía nam xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ. Tình hình sử dụng đất tại điểm thử nghiệm này rất phức tạp, người dân đang canh tác và sở hữu rừng tại điểm thử nghiệm này là người dân của 9 bản thuộc xã Tà Lèng và các xã, phường lân cận.

Photo*Ghi chú: Tên bản màu đen là các bản đã xây dựng xong FMP & LDP năm 2011. Tên các bản màu đỏ là các bản sẽ được xây dựng FMP & LDP trong năm2012.


FMPs & LDPs cho ba bản đầu tiên của điểm Tà Lèng (Kê Nênh, Nà Nghè và bản Phiêng Bua) đã được xây dựng trong tháng 8 và tháng 9 năm 2011 với sự hỗ trợ của Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Bắt đầu từ bản Lọng Hỏm (3-4/7/2012), kế hoạch của 6 bản còn lại được xây dựng với sự thúc đẩy của các cán bộ đã được tập huấn của thành phố Điện Biên Phủ và Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Điện Biên với sự hỗ trợ của các chuyên gia. Việc xây dựng kế hoạch được dự kiến là cơ hội tập huấn cho các cán bộ xã, phường, họ sẽ là những người đảm trách việc thúc đẩy xây dựng và thực hiện các hoạt động khác trong tương lai. Sự chuẩn bị này sẽ đảm bảo rằng các năng lực cần thiết xây dựng FMP và LDP sẽ được duy trì và phát triển trong hệ thổng chính phủ cho việc nhân rộng sau này.

Cuộc họp bản xây dựng kế hoạch thường gồm các phần (1) giới thiệu tóm tắt về dự án và mục đích của việc xây dựng kế hoạch cho người dân, (2) các nhóm phân tích hiện trạng và tiềm năng, (3) các nhóm xây dựng kế hoạch dự thảo về FMP và LDP, và (4) thảo luận chung và dân bản thông qua kế hoạch FMP và LDP.

Photo

Photo


Kế hoạch FMP được xây dựng bao gồm các kế hoạch hoạt động trong 5 năm tới với các hoạt động quản lý rừng như bảo vệ rừng, bảo tồn và khoanh nuôi tái sinh..., xác định vị trí và khu vực của từng hoạt động, thời gian thực hiện và trách nhiệm cụ thể và yêu cầu hỗ trợ. Kế hoạch LDC được xây dựng bao gồm các thông tin và số lượng các hộ gia đình mục tiêu cho mỗi hoạt động phát triển sinh kế. Các hoạt động phát triển sinh kế tiềm năng được xác định ở bản Lọng Hỏm bao gồm hoạt động về chăn nuôi gia súc, gia cầm như chăn nuôi lợn nái, trâu/bò, gà, vịt, cá, các loại cây trồng như trồng sắn, trồng lúa trên đất nương, trồng cây ăn quả và cây thức ăn gia súc và các hoạt động khác như làm hầm boigas, nấu rượu.

Dựa trên sự thống nhất về FMP và LDP, dân bản sẽ thảo luận kỹ thành lập nhóm sở thích và chi tiết kế hoạch thực hiện cho từng hoạt động. Dự án có kế hoạch hỗ trợ một số hoạt động lựa chọn tiềm năng sau khi phân tích các hoạt động đề xuất và thảo luận kỹ với dân bản.

Hội thảo xây dựng FMP và LDP cho 5 bản khác dự kiến sẽ được tiến hành trong tháng 7 năm 2012.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency