Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Цаг үе, үйл явдал

2022-04-13

Монголын гарааны бизнесийн экосистемийн судалгааны тайлан болон товхимолыг танилцуулж байна.

ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газраас оролцогч талуудын хооронд үр дүнтэй хамтын ажиллагааг бий болгох зорилгоор "Монголын гарааны бизнесийн экосистемийн талаарх мэдээлэл цуглуулах судалгаа"-г 2022 оны 1 сараас 3 сарын хооронд явууллаа. Судалгааны хүрээнд бид ярилцлага хийх замаар Монголын гарааны бизнес эрхлэгчдийн экосистемийн мэдээллийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийсний дээр Монголын гарааны бизнесийн экосистемийн хөгжлийн талаар санал дэвшүүлсэн юм.

Та уг судалгааны тайлан болон товхимолыг доорх линкээс татаж авах боломжтой.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency