Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Türkiye’deki Faaliyetler

Genel Hatlarıyla Aktiviteler

1. Teknik İşbirliği Projeleri

1.1 Enerji Tasarrufu Projesi

Teknik İşbirliği Projeleri

Proje Süresi: 2000-2005 (5 yıl)
Proje Amacı: Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) ve Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi (UETM) bünyesinde yürütülmekte olan enerji tasarrufu eğitim programlarının, kurulan model eğitim üniteleri ile hem donanım hem de teknik uzman desteği ile geliştirilmesi; EİE'nin enerji tasarrufu etüd programlarındaki mevcut konumunun güçlendirilmesi; enerji tasarrufu politikalarının geliştirilmesi ve bilinçlendirme etkinlikleriyle tüm ülkede enerji verimliğinin ve enerjinin rasyonel kullanımının artırılması.
Projeyi Yürüten Kuruluş: Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi (UETM), Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara

1.2 Denizcilik Eğitiminin Geliştirilmesi

Denizcilik Eğitiminin Geliştirilmesi

Projesi
Proje Süresi: 2000-2005 (5 Yıl)
Proje Amacı: İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimli denizciler yetiştirmek için eğitim sisteminin ve Deniz Güvenlik Eğitim Merkezi'nin kurulması, yenilenmiş ve güncel bir eğitim sistemi oluşturarak denizcilerin uluslararası standartlarla buluşturulması.
Projeyi Yürüten Kuruluş: Denizcilik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul

1.3 Anadolu Teknik Liselerinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümleri Kurulması Projesi

Anadolu Teknik Liselerinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümleri Kurulması Projesi

Proje Süresi: 2001-2006 (5 yıl)
Proje Amacı: Otomasyon teknolojisi kullanan sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak ara-kademe teknisyen yetiştirmek amacıyla, bir yaygınlaştırma modeli olarak İzmir ve Konya Anadolu Teknik Liselerinde yeni bir eğitim sistemi kurulması.
Projeyi Yürüten Kuruluş: İzmir Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Plastik Endüstri Meslek Lisesi ve Konya Adil Karaağaç Anadolu Teknik Lisesi, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara

1.4 Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi

Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi

Proje Süresi: 2002-2006 (4 yıl)
Proje Amacı: Alt-proje A: Maden Kaynaklarının Aranması; MTA-Uzaktan Algılama Merkezi (UAM) ASTER ve PALSAR gibi ileri uzaktan algılama tekniklerinin maden arama çalışmalarında kullanılması ve elde edilen bilgi ve tecrübenin ilgili diğer kurumlarla ve eğitim programları çerçevesinde komşu ülkelerle paylaşılması; Alt-proje B: Doğal Afet ve Çevre Analizleri; Uzaktan Algılama Merkezi (UAM) ASTER ve PALSAR gibi ileri uzaktan algılama tekniklerinin doğal afetlerin belirlenmesi ve çevre analizlerinde ve elde edilen bilgi ve tecrübenin ilgili diğer kurumlarla ve eğitim programları çerçevesinde komşu ülkelerle paylaşılması.
Projeyi Yürüten Kuruluş: Uzaktan Algılama Merkezi (UAM), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Enerji ve Tabî Kaynaklar Bakanlığı, Ankara

1.5 Karadeniz Kalkan Balığının Sürdürülebilir Yavru Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi

Karadeniz Kalkan Balığının Sürdürülebilir Yavru Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesic

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde Nisan 1997-Ekim 2004 tarihleri arasında "Karadeniz'de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" yürütülmüştür. Türkiye | Türkiye'de ilk kez kalkan balığı üretiminin gerçekleştirildiği projede, yavru balıkların bir kısmı araştırma kapsamında markalanarak Karadeniz'e bırakılmıştır. Yaklaşık 26 ay sürecek olan yeni projede kalkan balığının sürdürülebilir üretimi amaçlanmaktadır. Projede üretilecek yavruların bir kısmı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Trabzon ve Beymelek'teki tesislerinde büyütme denemelerde kullanılırken bir kısmı da yetiştiricilere deneme amaçlı dağıtılacaktır.

1.6 Afet Yönetimi Eğitimi Projesi

Afet Yönetimi Eğitimi Projesi

Proje Süresi: 2003-2005 (2 yıl)
Proje Amacı: 1999 depremleri sonrasında Türkiye | Türkiye'ye yönelik olarak 2000-2003 yılları arasında düzenlenen "Afet Önlemleri/Afet İyileştirmesi" eğitim programının bir uzantısı niteliğinde olan bu projede, Japonya'nın afet yönetimi alanındaki bilgi ve deneyimleri mülki idare amirleri aracılığıyla Türkiye | Türkiye'ye aktarılarak, afetin yıkıcı etkilerinin azaltılması.
Projeyi Yürüten Kuruluş: Strateji Merkezi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ankara

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency