Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Türkiye’deki Faaliyetler

Genel Hatlarıyla Aktiviteler

3. Eğitim Programları

Eğitim programları, JICA'nın gelişmekte olan ülkelerin insan kaynakları gelişimine destek olmak üzere yürüttüğü teknik işbirliğinin önemli faaliyetlerinden biridir. JICA'nın en önemli insan kaynakları gelişimi programından olan eğitim programlarında; yönetici, teknisyen, araştırmacı vs. gibi ülkelerinin gelişiminde önemli roller oynayacak kişiler, ihtiyaç duydukları alanlardaki bilgi ve teknolojiye ulaşmaları için Japonya' ya davet edilirler. Türkiye | Türkiye'den genellikle endüstri, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, yönetim, enerji, insan kaynakları, balıkçılık, ormancılık, ziraat ve ticaret alanlarında kursiyer kabul edilir. 2004 tarihi itibariyle Türkiye | Türkiye'den Japonya'ya giden kursiyer sayısı; grup, bireysel ve eşuzman eğitimi olmak üzere 2462'dir.

3.1.1 Grup Eğitim Programı

Japonya'da verilen grup eğitim kurslarının konusunu gelişmekte olan ülkelerin paylaştıkları ortak sorunlar oluşturur. Türkiye | Türkiye'den genellikle sanayi, telekomüniksyon, ulaşım, sağlık, yönetim, enerji, insan kaynakları, balıkçılık, ormancılık, ziraat ve ticaret alanlarında kursiyer kabul edilir. Sektörlere yönelik eğitim kursları da grup eğitim kursları içinde yer alır. Grup eğitim kurslarının listesi www.jica.go.jp/turkey/ adresinden görülebilir.

3.1.2 Ülkeye Yönelik Eğitim Programı

Gelişmekte olan ülkelerin belli bir konuyla ilgili bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak hazırlanmış ve o konudaki Japon bilgi ve deneyimlerinin aktarılması esasına dayalı eğitim programlarıdır.

3.2 Üçüncü Ülke Eğitim Programı

Üçüncü Ülke Eğitim Programı

Güney-Güney İşbirliği olarak da bilinen bu program, gelişmekte olan bir ülkede oluşturulmuş kapasitenin, bölgedeki diğer gelişmekte olan ülkelerle paylaşılması esasına dayanır. Bu kapsamda, ev sahibi ülke, eğitim programlarını planlamak ve yürütmekten sorumludur. JICA ise temelde, eğitim programı için Japon uzmanların görevlendirilmesi ve davetli ülkelerden gelecek katılımcıların masrafları ile bazı eğitim giderlerinin programı yürüten kuruluş ile paylaşılması konularında destek sağlamaktadır. Katılımcı komşu ülkelerin seçiminde sosyal, ekonomik ve dilsel benzerlikler de önem taşımaktadır. Bu programın amacı gelişmekte olan ülkelere uygun olacak şekilde Japon bilgi ve deneyimlerini aktarmak ve gelişmekte olan ülkeler arasında teknik işbirliğini geliştirmektir. Şu an devam etmekte olan üçüncü ülke eğitim programlar:
1. Yeraltı Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi
2. Deprem Mühendisliği

3.3 JICA-Net Eğitimi

JICA-Net Eğitimi

JICA-Net Eğitim Programı, JICA'nın yeni başlattığı ve uzaktan eğitim seminerleri olarak da adlandırılan bir eğitim programıdır. Bu seminerler video konferans sistemi aracılığıyla JICA'nın Japonya'da bulunan merkezi tarafından yürütülmektedir. Her bir seminer yaklaşık 2-3 saat sürmektedir. Katılımcılar, kendilerine daha önceden dağıtılan dökümanlar aracılığıyla dersleri takip edebilmekte ve Soru-Cevap bölümleriyle spesifik konularla ilgili bilgi alabilmektedirler.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency