Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Press Release

FY2023

May 12, 2023 JICA Supports Thua Thien Hue with Emergency Resevoir Operation and Effective Flood Management (PDF/110KB)

FY2022

March 23, 2023 JICA Supports Patent Examination Practices in Vietnam (PDF/131KB)
March 21, 2023 JICA Supports The Upgrade of Vietnam's Equity Market (Vietnamese) (PDF/131KB)
March 6, 2023 JICA Supports Vietnam with Global Carbon Process (PDF/661KB)
July 15, 2022 Workshop on Efficient Record Keeping System in Agriculture (English) (PDF/134KB)
July 6, 2022 JICA to Help Vietnam to Shift to Circular Economy (English) (PDF/139KB)
May 25, 2022 Ministry of Finance and JICA Jointly Organize Second Workshop on IFRS Application in Vietnam (English) (PDF/134KB)
May 25, 2022 Ministry of Finance and JICA Jointly Organize Second Workshop on IFRS Application in Vietnam (Vietnamese) (PDF/111KB)
May 23, 2022 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Viet Nam: Strengthening Disaster and Climate Change Countermeasures with Earth Observation Satellite (English) (PDF/146KB)
May 23, 2022 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Viet Nam: Strengthening Disaster and Climate Change Countermeasures with Earth Observation Satellite (Vietnamese) (PDF/118KB)
May 19, 2022 JICA Helps Vietnam Realize Net Zero Emission Commitment (English) (PDF/140KB)
May 19, 2022 JICA Helps Vietnam Realize Net Zero Emission Commitment (Vietnamese) (PDF/116KB)

FY2021

February 16, 2022 JICA Supports to Popularize S-Health App to Promote Elderly's Health (English) (PDF/134KB)
February 16, 2022 JICA Supports to Popularize S-Health App to Promote Elderly's Health (Vietnamese) (PDF/101KB)
January 17, 2022 Biosafety Level-3 Laboratory goes into Operation with Supports from JICA (English) (PDF/142KB)
January 17, 2022 Biosafety Level-3 Laboratory goes into Operation with Supports from JICA (Vietnamese) (PDF/106KB)
January 7, 2022 JDS Application in 2021 Open for Vietnamese Young Public Employees (English) (PDF/348KB)
January 7, 2022 JDS Application in 2021 Open for Vietnamese Young Public Employees (Vietnamese) (PDF/1.00MB)
January 6, 2022 JICA Continues its Support to the Fight against COVID-19 in VIETNAM (English) (PDF/119KB)
January 6, 2022 JICA Continues its Support to the Fight against COVID-19 in VIETNAM (Vietnamese) (PDF/90.2KB)
December 15, 2021 JICA Project Launches Stakeholder Dialogue on Designing Facility GHG Reporting System of Vietnam (English) (PDF/57.7KB)
December 15, 2021 JICA Project Launches Stakeholder Dialogue on Designing Facility GHG Reporting System of Vietnam (Vietnamese) (PDF/115KB)
December 15, 2021 JICA Shares Japanese Experiences and Knowledge on Sustainable Waste Management (English) (PDF/138KB)
December 15, 2021 JICA Shares Japanese Experiences and Knowledge on Sustainable Waste Management (Vietnamese) (PDF/101KB)
December 15, 2021 TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN DÀNH CHO CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM (Vietnamese) (PDF/93.7KB)
November 12, 2021 JICA Provides Vietnam With Cold Chain Equipment (English) (PDF/127KB)
November 12, 2021 JICA Provides Vietnam With Cold Chain Equipment (Vietnamese) (PDF/96.2KB)
November 10, 2021 JICA Supports Vietnam With Renewable Energy (English) (PDF/121KB)
November 10, 2021 JICA Supports Vietnam With Renewable Energy (Vietnamese) (PDF/92.3KB)
May 27, 2021 Signing Of A Loan Agreement For The Quang Tri Province Onshore Wind Power Project In Vietnam (Private Sector Investment Finance): Jica’S First Project Finance Loan For Wind Power Project In Vietnam (English) (PDF/136KB)
May 27, 2021 Signing Of A Loan Agreement For The Quang Tri Province Onshore Wind Power Project In Vietnam (Private Sector Investment Finance): Jica’S First Project Finance Loan For Wind Power Project In Vietnam (Vietnamese) (PDF/362KB)
April 28, 2021 JICA Supports Viet Nam To Build A Legal Framework To Reduce Harmful Man-Made Greenhouse Gases (English) (PDF/53.0KB)
April 28, 2021 JICA Supports Viet Nam To Build A Legal Framework To Reduce Harmful Man-Made Greenhouse Gases (Vietnamese) (PDF/116KB)
April 9, 2021 JICA supports medical service (English) (PDF/50.8KB)
April 9, 2021 JICA supports medical service (Vietnamese) (PDF/104KB)

FY2020

December 22, 2020 KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA CỤC QUẢN LÝ GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN (CỤC QLKT) NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ" (Vietnamese) (PDF/180KB)
December 11, 2020 NGÀI KITAOKA SHINICHI, CHỦ TỊCH CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) THĂM VIỆT NAM: TRAO "BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH JICA" CHO VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG (VSDTTƯ); BÀN GIAO DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ Y TẾ SẼ ĐƯỢC TẶNG CHO BỆNH VIỆN BẠCH MAI; HỘI ĐÀM VỚI THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC (Vietnamese) (PDF/128KB)
December 10, 2020 NGÀI KITAOKA SHINICHI, CHỦ TỊCH CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) THĂM VIỆT NAM: CHUYẾN THĂM NƯỚC NGOÀI ĐẦU TIÊN TỪ KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT, ĐỘNG VIÊN CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN JICA VỪA TRỞ LẠI LÀM NHIỆM VỤ (Vietnamese) (PDF/99.5KB)
November 27, 2020 JICA HỖ TRỢ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỀN VỮNG (Vietnamese) (PDF/639KB)
November 25, 2020 JICA Continues Assistance To Vietnam In FIghting COVID-19 - Strenghthening Testing Capacity Of National Hospital Of Tropical Diseases (English) (PDF/56.7KB)
November 25, 2020 JICA Continues Assistance To Vietnam In FIghting COVID-19 - Strenghthening Testing Capacity Of National Hospital Of Tropical Diseases (Vietnamese) (PDF/120KB)
November 25, 2020 Signing Of Japanese ODA Loan Agreement With Viet Nam Supporting Improvements To The Water Environment In Ha Long - A World Heritage City (English) (PDF/55.5KB)
November 25, 2020 Signing Of Japanese ODA Loan Agreement With Viet Nam Supporting Improvements To The Water Environment In Ha Long - A World Heritage City (Vietnamese) (PDF/115KB)
November 24, 2020 KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH ĐƠN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM" (Vietnamese) (PDF/109KB)
November 17, 2020 Signing Of A Financing Agreement For "Binh Duong Province Water Environment Improvement Project" In Vietnam (Private Sector Investment Finance): Contributing To Economic Development By Addressing The Increasing Demand For Water (English) (PDF/93.9KB)
November 17, 2020 Signing Of A Financing Agreement For "Binh Duong Province Water Environment Improvement Project" In Vietnam (Private Sector Investment Finance): Contributing To Economic Development By Addressing The Increasing Demand For Water (Vietnamese) (PDF/152KB)
November 5, 2020 JDS Application In 2020 Open For Vietnamese Young Government Officials (English) (PDF/397KB)
November 5, 2020 JDS Application In 2020 Open For Vietnamese Young Government Officials (Vietnamese) (PDF/429KB)
October 30, 2020 Lach Huyen Port Infrastructure Construction Project Receives Innovative Technique Award (English) (PDF/94.5KB)
October 30, 2020 Lach Huyen Port Infrastructure Construction Project Receives Innovative Technique Award (Vietnamese) (PDF/107KB)
October 23, 2020 JICA's Survey Shows Urban Railways Help Reducing Co2 Emission (English) (PDF/235KB)
October 12, 2020 Support Through The JICA-Funded Trust Fund "LEAP" (Private Sector Investment Finance): Financing For One Of The Largest Solar Power Plants In Vietnam (English) (PDF/69.0KB)
October 12, 2020 Support Through The JICA-Funded Trust Fund "LEAP" (Private Sector Investment Finance): Financing For One Of The Largest Solar Power Plants In Vietnam (Vietnamese) (PDF/130KB)
October 11, 2020 Mai Dich - South Thang Long Section Of Hanoi Ring Road No.3 Opens To Traffic (English) (PDF/67.9KB)
October 11, 2020 Mai Dich - South Thang Long Section Of Hanoi Ring Road No.3 Opens To Traffic (Vietnamese) (PDF/105KB)
August 25, 2020 KHỞI ĐỘNG TUYỂN CHỌN CHO "CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC KHỞI NGHIỆP NINJA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" (NINJA ACCELERATOR IN HO CHI MINH CITY) (Vietnamese) (PDF/179KB)
July 29, 2020 JICA Supports Cho Ray Hospital To Fight COVID-19 (English) (PDF/72.9KB)
July 29, 2020 JICA Supports Cho Ray Hospital To Fight COVID-19 (Vietnamese) (PDF/95.4KB)
July 28, 2020 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Viet Nam: Strengthening the maritime security and safety capability of the Vietnam Coast Guard (English) (PDF/46.9KB)
July 28, 2020 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Viet Nam: Strengthening the maritime security and safety capability of the Vietnam Coast Guard (Vietnamese) (PDF/108KB)
June 3, 2020 Assistance To Fight Against COVID-19 In Vietnam: JICA Supports Cho Ray Hospital In Developing "Nosocomial Infection Control Manual" (English) (PDF/52.4KB)
June 3, 2020 Assistance To Fight Against COVID-19 In Vietnam: JICA Supports Cho Ray Hospital In Developing "Nosocomial Infection Control Manual" (Vietnamese) (PDF/117KB)

FY2019

March 12, 2020 Japan and Vietnam to boost cooperation for economic growth in Ben Tre Province (English) (PDF/54.7KB)
March 12, 2020 Japan and Vietnam to boost cooperation for economic growth in Ben Tre Province (Vietnamese) (PDF/96.4KB)
March 3, 2020 Vietnam and Japan Joint Efforts to Conserve and Utilize Vietnamese Native Pig Resources (English) (PDF/50.0KB)
February 21, 2020 JICA Supports Rehabilitation of Trenchless Sewerage Pipe in HCMC (English) (PDF/50.9KB)
February 21, 2020 Emergency assistance to counter with COVID-19 in Vietnam (2nd time) -Providing testing reagents to Pasteur Institute Ho Chi Minh City- (English) (PDF/48.5KB)
February 21, 2020 Emergency assistance to counter with COVID-19 in Vietnam (2nd time) -Providing testing reagents to Pasteur Institute Ho Chi Minh City- (Vietnamese) (PDF/107KB)
February 18, 2020 KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT - HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (Vietnamese) (PDF/111KB)
February 7, 2020 Emergency Assistance to counter with nCoV in Vietnam - Providing testing reagents to the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) - (English) (PDF/210KB)
February 7, 2020 Emergency Assistance to counter with nCoV in Vietnam - Providing testing reagents to the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) - (Vietnamese) (PDF/261KB)
January 22, 2020 JICA TÀI TRỢ CHO NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA QUỸ LEAP (Vietnamese) (PDF/84.9KB)
January 14, 2020 JICA Supports Food Value Chain Development (English) (PDF/51.2KB)
January 7, 2020 JICA Project Supports Vietnam in Implementation of The Paris Agreement (English) (PDF/53.5KB)
December 19, 2019 JICA to Carry Out Project for SME Promotion and Industrial Development (English) (PDF/55.0KB)
December 10, 2019 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG DANH DỰ CHỦ TỊCH JICA LẦN THỨ 15 (Vietnamese) (PDF/121KB)
December 5, 2019 JICA and Hi Signed A Memorandum of Cooperation to Strengthen Rehabilitation Services in The Local Hospitals in Quang Tri and Hue Provinces (English) (PDF/72.6KB)
November 27, 2019 TRÌNH DIỄN THIẾT BỊ GHẾ CẦU THANG VÀ XE NÂNG DÀNH CHO NGƯỜI GIÀ VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Vietnamese) (PDF/107KB)
November 15, 2019 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU VIỆT NAM KỶ NIỆM 10 NĂM (Vietnamese) (PDF/173KB)
November 9, 2019 Save Our Environment by 3R (English) (PDF/202KB)
November 8, 2019 JICA Supports Quang Ninh on Green Growth (English) (PDF/51.1KB)
November 4, 2019 JICA HỖ TRỢ GIÁM SÁT LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Vietnamese) (PDF/693KB)
October 17, 2019 JICA KÝ KẾT THỎA THUẬN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI NHẰM HỖ TRỢ KIỂM SOÁT THỰC PHẨM (Vietnamese) (PDF/435KB)
October 2, 2019 JICA ĐỒNG TÀI TRỢ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI QUY MÔ LỚN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM (Vietnamese) (PDF/99.9KB)
September 5, 2019 Comprehensive Cooperation Among Nghe An Province, JICA and JETRO (English) (PDF/95.2KB)
September 4, 2019 Joint Seminar on Recycling of Construction and Demolition Waste Held in Hanoi (English) (PDF/52.0KB)
September 2, 2019 JDS application in 2019 open for Vietnamese young officials (English) (PDF/268KB)
September 2, 2019 JDS application in 2019 open for Vietnamese young officials (Vietnamese) (PDF/421KB)
August 30, 2019 Private Investment Financing and HCMC Infrastructure Projects Introduced to Interested Investors (English) (PDF/43.8KB)
August 7, 2019 JICA and World Bank Jointly Support Vietnam to Meet Needs of Aging Population (English) (PDF/60.1KB)
July 24, 2019 Comprehensive cooperation between JICA and Vietnam’s leading research institute (English) (PDF/44.1KB)
June 20, 2019 Project on Vietnam’s Equity Market Launched (English) (PDF/48.2KB)
May 30, 2019 JICA Supports Quang Ninh On Green Growth (English) (PDF/134KB)
April 26, 2019 Thử nghiệm giáo dục ICT nhằm nâng cao năng lực cho người khiếm thị (Vietnamese) (PDF/575KB)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency