Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Thông cáo Báo chí

Năm tài khóa 2023

30 tháng 5 năm 2023 HỘI THẢO MỞ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA, KHÔNG LÁI XE" (PDF/231KB)
12 tháng 5 năm 2023 JICA HỖ TRỢ NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI HẢI PHÒNG (PDF/121KB)
12 tháng 5 năm 2023 Tổ chức Hội thảo về "Mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và Quan hệ đối tác Công - Tư (PPP) cho hệ thống đường sắt đô thị Tp. HCM" (PDF/124KB)
12 tháng 5 năm 2023 JICA HỖ TRỢ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VẬN HÀNH HỒ CHỨA VÀ QUẢN LÝ LŨ HIỆU QUẢ (PDF/122KB)

Năm tài khóa 2022

23 tháng 3 năm 2023 JICA HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM (PDF/123KB)
21 tháng 3 năm 2023 JICA HỖ TRỢ CẢI THIỆN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (PDF/131KB)
7 tháng 3 năm 2023 HỘI ĐÀM VỚI THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRƯƠNG THỊ MAI, BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HỒ ĐỨC PHỚC (PDF/850KB)
6 tháng 3 năm 2023 JICA HỖ TRỢ VIỆT NAM THIẾT LẬP CHU TRÌNH CARBON TOÀN CẦU (PDF/123KB)
14 tháng 2 năm 2023 JICA HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI HÀU TẠI VIỆT NAM (PDF/164KB)
22 tháng 12 năm 2022 QUẢN LÝ HIỆU QUẢ VÀ THÚC ĐẨY TÁI CHẾ CHẤT THẢI XÂY DỰNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH (PDF/144KB)
9 tháng 12 năm 2022 HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU Y TẾ Ở CHÂU Á (PDF/139KB)
17 tháng 11 năm 2022 JICA TÀI TRỢ HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 50 NĂM QUAN HỆ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN-VIỆT NAM (PDF/139KB)
25 tháng 8 năm 2022 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC JICA YAMADA JUNICHI THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM (PDF/573KB)
19 tháng 8 năm 2022 JICA HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM (PDF/122KB)
18 tháng 8 năm 2022 JICA HỖ TRỢ KẾT NỐI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - NHẬT BẢN (PDF/156KB)
15 tháng 7 năm 2022 HỘI THẢO VỀ HỆ THỐNG LƯU TRỮ HỒ SƠ HIỆU QUẢ TRONG NÔNG NGHIỆP (Tiếng Việt) (PDF/128KB)
6 tháng 7 năm 2022 JICA HỖ TRỢ VIỆT NAM CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN (Tiếng Việt) (PDF/141KB)
25 tháng 5 năm 2022 BỘ TÀI CHÍNH VÀ JICA PHỐI HỢP TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/111KB)
25 tháng 5 năm 2022 BỘ TÀI CHÍNH VÀ JICA PHỐI HỢP TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM (Tiếng Anh) (PDF/134KB)
23 tháng 5 năm 2022 KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH VỐN VAY DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SỬ DỤNG VỆ TINH QUAN SÁT TRÁI ĐẤT (Tiếng Việt) (PDF/118KB)
23 tháng 5 năm 2022 KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH VỐN VAY DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SỬ DỤNG VỆ TINH QUAN SÁT TRÁI ĐẤT (Tiếng Anh) (PDF/146KB)
19 tháng 5 năm 2022 JICA HỖ TRỢ VIỆT NAM HIỆN THỰC HÓA CAM KẾT PHÁT THẢI RÒNG BẰNG KHÔNG (Tiếng Việt) (PDF/116KB)
19 tháng 5 năm 2022 JICA HỖ TRỢ VIỆT NAM HIỆN THỰC HÓA CAM KẾT PHÁT THẢI RÒNG BẰNG KHÔNG (Tiếng Anh) (PDF/140KB)

Năm tài khóa 2021

16 tháng 2 năm 2022 JICA HỖ TRỢ PHỔ CẬP ỨNG DỤNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI S-HEALTH (Tiếng Việt) (PDF/101KB)
16 tháng 2 năm 2022 JICA HỖ TRỢ PHỔ CẬP ỨNG DỤNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI S-HEALTH (Tiếng Anh) (PDF/134KB)
17 tháng 1 năm 2022 KHÁNH THÀNH PHÒNG THÍ NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP ĐỘ 3 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA JICA (Tiếng Việt) (PDF/106KB)
17 tháng 1 năm 2022 KHÁNH THÀNH PHÒNG THÍ NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP ĐỘ 3 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA JICA (Tiếng Anh) (PDF/142KB)
7 tháng 1 năm 2022 HỌC BỔNG JDS 2021 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/1.00MB)
7 tháng 1 năm 2022 HỌC BỔNG JDS 2021 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VIỆT NAM (Tiếng Anh) (PDF/348KB)
6 tháng 1 năm 2022 JICA TIẾP TỤC HỖ TRỢ VIỆT NAM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 (Tiếng Việt) (PDF/90.2KB)
6 tháng 1 năm 2022 JICA TIẾP TỤC HỖ TRỢ VIỆT NAM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 (Tiếng Anh) (PDF/119KB)
15 tháng 12 năm 2021 DỰ ÁN JICA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ VIỆC THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CÁO PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/115KB)
15 tháng 12 năm 2021 DỰ ÁN JICA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ VIỆC THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CÁO PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM (Tiếng Anh) (PDF/57.7KB)
15 tháng 12 năm 2021 JICA CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ KIẾN THỨC CỦA NHẬT BẢN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI (Tiếng Việt) (PDF/101KB)
15 tháng 12 năm 2021 JICA CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ KIẾN THỨC CỦA NHẬT BẢN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI (Tiếng Anh) (PDF/138KB)
15 tháng 12 năm 2021 TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN DÀNH CHO CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/93.7KB)
12 tháng 11 năm 2021 JICA CUNG CẤP CHO VIỆT NAM HÒM LẠNH BẢO QUẢN VẮC XIN (Tiếng Việt) (PDF/96.2KB)
12 tháng 11 năm 2021 JICA CUNG CẤP CHO VIỆT NAM HÒM LẠNH BẢO QUẢN VẮC XIN (Tiếng Anh) (PDF/127KB)
10 tháng 11 năm 2021 JICA HỖ TRỢ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (Tiếng Việt) (PDF/92.3KB)
10 tháng 11 năm 2021 JICA HỖ TRỢ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (Tiếng Anh) (PDF/121KB)
5 tháng 11 năm 2021 JICA HỖ TRỢ THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19 CHO BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (Tiếng Việt) (PDF/97.6KB)
27 tháng 5 năm 2021 JICA KÝ HIỆP ĐỊNH VỐN VAY CHO DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TƯ NHÂN TẠI QUẢNG TRỊ (Tiếng Việt) (PDF/362KB)
27 tháng 5 năm 2021 JICA KÝ HIỆP ĐỊNH VỐN VAY CHO DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TƯ NHÂN TẠI QUẢNG TRỊ (Tiếng Anh) (PDF/136KB)
28 tháng 4 năm 2021 JICA HỖ TRỢ VIỆT NAM XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI CÁC LOẠI KHÍ LÀM LẠNH NHÂN TẠO GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH (Tiếng Việt) (PDF/116KB)
28 tháng 4 năm 2021 JICA HỖ TRỢ VIỆT NAM XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI CÁC LOẠI KHÍ LÀM LẠNH NHÂN TẠO GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH (Tiếng Anh) (PDF/53.0KB)
9 tháng 4 năm 2021 JICA HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ KHU VỰC MIỀN TRUNG (Tiếng Việt) (PDF/104KB)
9 tháng 4 năm 2021 JICA HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ KHU VỰC MIỀN TRUNG (Tiếng Anh) (PDF/50.8KB)

Năm tài khóa 2020

22 tháng 12 năm 2020 KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA CỤC QUẢN LÝ GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN (CỤC QLKT) NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ" (Tiếng Việt) (PDF/180KB)
11 tháng 12 năm 2020 NGÀI KITAOKA SHINICHI, CHỦ TỊCH CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) THĂM VIỆT NAM: TRAO "BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH JICA" CHO VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG (VSDTTƯ); BÀN GIAO DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ Y TẾ SẼ ĐƯỢC TẶNG CHO BỆNH VIỆN BẠCH MAI; HỘI ĐÀM VỚI THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC (Tiếng Việt) (PDF/128KB)
10 tháng 12 năm 2020 NGÀI KITAOKA SHINICHI, CHỦ TỊCH CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) THĂM VIỆT NAM: CHUYẾN THĂM NƯỚC NGOÀI ĐẦU TIÊN TỪ KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT, ĐỘNG VIÊN CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN JICA VỪA TRỞ LẠI LÀM NHIỆM VỤ (Tiếng Việt) (PDF/99.5KB)
27 tháng 11 năm 2020 JICA HỖ TRỢ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỀN VỮNG (Tiếng Việt) (PDF/639KB)
25 tháng 11 năm 2020 JICA TIẾP TỤC HỖ TRỢ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19 - NÂNG CAO NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (Tiếng Việt) (PDF/120KB)
25 tháng 11 năm 2020 JICA TIẾP TỤC HỖ TRỢ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19 - NÂNG CAO NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (Tiếng Anh) (PDF/56.7KB)
25 tháng 11 năm 2020 KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH VỐN VAY ODA VỚI VIỆT NAM CẢI THIỆN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI VỊNH HẠ LONG - DI SẢN THẾ GIỚI (Tiếng Việt) (PDF/115KB)
25 tháng 11 năm 2020 KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH VỐN VAY ODA VỚI VIỆT NAM CẢI THIỆN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI VỊNH HẠ LONG - DI SẢN THẾ GIỚI (Tiếng Anh) (PDF/55.5KB)
24 tháng 11 năm 2020 KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH ĐƠN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM" (Tiếng Việt) (PDF/109KB)
17 tháng 11 năm 2020 KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NƯỚC NGOÀI) DỰ ÁN: "MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG" TẠI VIỆT NAMGÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÁP ỨNG NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC NGÀY CÀNG GIA TĂNG (Tiếng Việt) (PDF/152KB)
17 tháng 11 năm 2020 KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NƯỚC NGOÀI) DỰ ÁN: "MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG" TẠI VIỆT NAMGÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÁP ỨNG NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC NGÀY CÀNG GIA TĂNG (Tiếng Anh) (PDF/93.9KB)
5 tháng 11 năm 2020 HỌC BỔNG JDS 2020 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/429KB)
5 tháng 11 năm 2020 HỌC BỔNG JDS 2020 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VIỆT NAM (Tiếng Anh) (PDF/397KB)
30 tháng 10 năm 2020 DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN NHẬN GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO (Tiếng Việt) (PDF/107KB)
30 tháng 10 năm 2020 DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN NHẬN GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO (Tiếng Anh) (PDF/94.5KB)
12 tháng 10 năm 2020 JICA TÀI TRỢ CHO MỘT TRONG NHỮNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA QUỸ LEAP (Tiếng Việt) (PDF/130KB)
12 tháng 10 năm 2020 JICA TÀI TRỢ CHO MỘT TRONG NHỮNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA QUỸ LEAP (Tiếng Anh) (PDF/69.0KB)
11 tháng 10 năm 2020 KHÁNH THÀNH CẦU CẠN ĐOẠN MAI DỊCH - NAM THĂNG LONG THUỘC ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 HÀ NỘI (Tiếng Việt) (PDF/105KB)
11 tháng 10 năm 2020 KHÁNH THÀNH CẦU CẠN ĐOẠN MAI DỊCH - NAM THĂNG LONG THUỘC ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 HÀ NỘI (Tiếng Anh) (PDF/67.9KB)
25 tháng 8 năm 2020 KHỞI ĐỘNG TUYỂN CHỌN CHO "CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC KHỞI NGHIỆP NINJA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" (NINJA ACCELERATOR IN HO CHI MINH CITY) (Tiếng Việt) (PDF/179KB)
29 tháng 7 năm 2020 JICA HỖ TRỢ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHÒNG CHỐNG COVID-19 (Tiếng Việt) (PDF/95.4KB)
29 tháng 7 năm 2020 JICA HỖ TRỢ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHÒNG CHỐNG COVID-19 (Tiếng Anh) (PDF/72.9KB)
28 tháng 7 năm 2020 Ký kết Hiệp định vốn vay ODA: Dự án tăng cường năng lực đảm bảo an ninh an toàn trên biển Việt Nam (Tiếng Việt) (PDF/108KB)
28 tháng 7 năm 2020 Ký kết Hiệp định vốn vay ODA: Dự án tăng cường năng lực đảm bảo an ninh an toàn trên biển Việt Nam (Tiếng Anh) (PDF/46.9KB)
3 tháng 6 năm 2020 HỖ TRỢ ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI VIỆT NAM: JICA TRAO TẶNG SỔ TAY "QUY TRÌNH THỰC HÀNH KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN" CHO BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (Tiếng Việt) (PDF/117KB)
3 tháng 6 năm 2020 HỖ TRỢ ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI VIỆT NAM: JICA TRAO TẶNG SỔ TAY "QUY TRÌNH THỰC HÀNH KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN" CHO BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (Tiếng Anh) (PDF/52.4KB)

Năm tài khóa 2019

12 tháng 3 năm 2020 Tăng cường hợp tác Nhật- Việt hỗ trợ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre (Tiếng Việt) (PDF/96.4KB)
12 tháng 3 năm 2020 Tăng cường hợp tác Nhật- Việt hỗ trợ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre (Tiếng Anh) (PDF/54.7KB)
3 tháng 3 năm 2020 VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN CHUNG TAY BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN LỢN BẢN ĐỊA VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/112KB)
21 tháng 2 năm 2020 JICA HỖ TRỢ PHỤC HỒI ĐƯỜNG CỐNG THOÁT NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ KHÔNG ĐÀO HỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Tiếng Việt) (PDF/117KB)
21 tháng 2 năm 2020 HỖ TRỢ ỨNG PHÓ NHANH VỚI DỊCH BỆNH DO VIRUS COVID-19 TẠI VIỆT NAM LẦN 2 -VIỆN TRỢ SINH PHẨM CHO VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ- (Tiếng Việt) (PDF/107KB)
21 tháng 2 năm 2020 HỖ TRỢ ỨNG PHÓ NHANH VỚI DỊCH BỆNH DO VIRUS COVID-19 TẠI VIỆT NAM LẦN 2 -VIỆN TRỢ SINH PHẨM CHO VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ- (Tiếng Anh) (PDF/48.5KB)
18 tháng 2 năm 2020 KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT - HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (Tiếng Việt) (PDF/111KB)
7 tháng 2 năm 2020 CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA TẠI VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/261KB)
7 tháng 2 năm 2020 CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA TẠI VIỆT NAM (Tiếng Anh) (PDF/210KB)
31 tháng 1 năm 2020 JICA TÀI TRỢ CHO NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA QUỸ LEAP (Tiếng Việt) (PDF/84.9KB)
14 tháng 1 năm 2020 JICA HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ THỰC PHẨM (Tiếng Việt) (PDF/101KB)
7 tháng 1 năm 2020 JICA HOÀN THÀNH DỰ ÁN 5 NĂM HỖ TRỢ VIỆT NAM TRIỂN KHAI THỎA THUẬN PARIS (Tiếng Việt) (PDF/110KB)
19 tháng 12 năm 2019 JICA SẼ TIẾN HÀNH DỰ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP (Tiếng Việt) (PDF/128KB)
10 tháng 12 năm 2019 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG DANH DỰ CHỦ TỊCH JICA LẦN THỨ 15 (Tiếng Việt) (PDF/121KB)
5 tháng 12 năm 2019 JICA VÀ HI KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (Tiếng Việt) (PDF/125KB)
27 tháng 11 năm 2019 TRÌNH DIỄN THIẾT BỊ GHẾ CẦU THANG VÀ XE NÂNG DÀNH CHO NGƯỜI GIÀ VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiếng Việt) (PDF/107KB)
15 tháng 11 năm 2019 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU VIỆT NAM KỶ NIỆM 10 NĂM (Tiếng Việt) (PDF/173KB)
11 tháng 11 năm 2019 HÃY CÙNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG 3R (Tiếng Việt) (PDF/625KB)
8 tháng 11 năm 2019 JICA HỖ TRỢ TỈNH QUẢNG NINH VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH (Tiếng Việt) (PDF/109KB)
4 tháng 11 năm 2019 JICA HỖ TRỢ GIÁM SÁT LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Tiếng Việt) (PDF/693KB)
17 tháng 10 năm 2019 JICA KÝ KẾT THỎA THUẬN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI NHẰM HỖ TRỢ KIỂM SOÁT THỰC PHẨM (Tiếng Việt) (PDF/435KB)
2 tháng 10 năm 2019 JICA ĐỒNG TÀI TRỢ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI QUY MÔ LỚN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/99.9KB)
5 tháng 9 năm 2019 HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA TỈNH NGHỆ AN, JICA VIỆT NAM VÀ JETRO HÀ NỘI (Tiếng Việt) (PDF/129KB)
4 tháng 9 năm 2019 HỘI THẢO VỀ TÁI CHẾ PHẾ THẢI XÂY DỰNG ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI (Tiếng Việt) (PDF/122KB)
2 tháng 9 năm 2019 Học bổng JDS dành cho các cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam (Tiếng Việt) (PDF/421KB)
2 tháng 9 năm 2019 Học bổng JDS dành cho các cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam (Tiếng Anh) (PDF/268KB)
30 tháng 8 năm 2019 GIỚI THIỆU HÌNH THỨC TÀI TRỢ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN VÀ CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TP. HCM ĐẾN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ (Tiếng Việt) (PDF/90.0KB)
7 tháng 8 năm 2019 JICA và Ngân hàng Thế giới cùng hỗ trợ Việt Nam đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho người cao tuổi (Tiếng Việt) (PDF/110KB)
24 tháng 7 năm 2019 Hợp tác toàn diện giữa JICA và VASS (Tiếng Việt) (PDF/91.6KB)
20 tháng 6 năm 2019 KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN VỀ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/109KB)
30 tháng 5 năm 2019 JICA HỖ TRỢ TỈNH QUẢNG NINH VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH (Tiếng Việt) (PDF/420KB)
26 tháng 4 năm 2019 Thử nghiệm giáo dục ICT nhằm nâng cao năng lực cho người khiếm thị (Tiếng Việt) (PDF/575KB)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency