Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Thông cáo Báo chí

Năm tài khóa 2018

16 tháng 11 năm 2018 Lễ khánh thành công trình nhà máy xử lý nước thải dự án "Cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu Thành phố Hội An" (Tiếng Việt) (PDF/437KB)
5 tháng 11 năm 2018 Hướng tới một thị trường cổ phiếu minh bạch và công bằng hơn tại Việt Nam (Tiếng Việt) (PDF/418KB)
5 tháng 11 năm 2018 Hướng tới một thị trường cổ phiếu minh bạch và công bằng hơn tại Việt Nam (Tiếng Anh) (PDF/135KB)
1 tháng 11 năm 2018 Ký kết Biên bản thảo luận Dự án hợp tác kỹ thuật Hỗ trợ thiết lập hệ thống phản hồi thông tin từ phòng thí nghiệm tới người bệnh vì một chương trình kháng vi rút (ARV) bền vững và ngăn ngừa nhiễm HIV mới tại Việt Nam (Tiếng Việt) (PDF/444KB)
18 tháng 10 năm 2018 Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ vũ trụ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phục vụ Cách mạng Công nghiệp 4.0 (Tiếng Việt) (PDF/378KB)
18 tháng 10 năm 2018 Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ vũ trụ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phục vụ Cách mạng Công nghiệp 4.0 (Tiếng Anh) (PDF/242KB)
18 tháng 9 năm 2018 Ký kết Biên bản Thảo luận Dự án Hợp tác Kỹ thuật hỗ trợ thúc đẩy Chính phủ điện tử nhằm cải thiện môi trường kinh doanh (Tiếng Việt) (PDF/403KB)
2 tháng 8 năm 2018 HỌC BỔNG JDS 2018 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/523KB)
2 tháng 8 năm 2018 HỌC BỔNG JDS 2018 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VIỆT NAM (Tiếng Anh) (PDF/463KB)
27 tháng 7 năm 2018 LỄ CHIA TAY HỌC VIÊN "CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC" CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Tiếng Việt) (PDF/366KB)
13 tháng 5 năm 2018 Lễ khai trương Cảng thuộc dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng Cảng quốc tế Lạch Huyện (hợp phần cảng)" (Tiếng Việt) (PDF/398KB)

Năm tài khóa 2017

28 tháng 7 năm 2017 HỌC BỔNG JDS 2017 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/345KB)
28 tháng 7 năm 2017 HỌC BỔNG JDS 2017 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VIỆT NAM (Tiếng Anh) (PDF/234KB)

Năm tài khóa 2016

9 tháng 12 năm 2016 Xe lăn đạp chân- Kỹ thuật phục hồi chức năng mới của Nhật Bản ứng dụng tại bệnh viện Bạch Mai (Tiếng Việt) (PDF/551KB)
25 tháng 11 năm 2016 Hội thảo tập huấn về quản lý dự án xây dựng (Tiếng Việt) (PDF/406KB)
25 tháng 11 năm 2016 Hội thảo tập huấn về quản lý dự án xây dựng (Tiếng Anh) (PDF/285KB)
19 tháng 11 năm 2016 Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam- Nhật Bản năm 2016- Hội thảo "Kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam- Định hướng tương lai gần" ~ Đồng tổ chức với Hội nông dân Việt Nam (VNFU) ~ (Tiếng Việt) (PDF/350KB)
8 tháng 11 năm 2016 Việt Nam sản xuất thành công vắc xin phối hợp Sởi- Rubella (Tiếng Việt) (PDF/400KB)
8 tháng 11 năm 2016 Việt Nam sản xuất thành công vắc xin phối hợp Sởi- Rubella (Tiếng Anh) (PDF/291KB)
13 tháng 10 năm 2016 Dự án SATREPS giúp phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất (Tiếng Việt) (PDF/203KB)
13 tháng 10 năm 2016 Dự án SATREPS giúp phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất (Tiếng Anh) (PDF/601KB)
19 tháng 7 năm 2016 JDS NĂM 2016 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VIỆT NAM (Tiếng Việt) (PDF/295KB)
19 tháng 7 năm 2016 JDS NĂM 2016 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VIỆT NAM (Tiếng Anh) (PDF/528KB)
3 tháng 6 năm 2016 Lễ ký kết Hiệp định vốn vay ODA Nhật Bản với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế và hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương (PDF/283KB)

Năm tài khóa 2015

22 tháng 3 năm 2016 JICA HỖ TRỢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở CÁC LƯU VỰC SÔNG (Tiếng Việt)
22 tháng 3 năm 2016 JICA HỖ TRỢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở CÁC LƯU VỰC SÔNG (Tiếng Anh)
18 tháng 3 năm 2016 JICA ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỖ TRỢ TOÀN DIỆN THÚC ĐẨY TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP (Tiếng Việt)
18 tháng 3 năm 2016 JICA ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỖ TRỢ TOÀN DIỆN THÚC ĐẨY TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP (Tiếng Anh)
9 tháng 3 năm 2016 HỘI THẢO CHIA SẺ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC DỰ ÁN CẤP CƠ SỞ (Tiếng Việt)
9 tháng 3 năm 2016 HỘI THẢO CHIA SẺ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC DỰ ÁN CẤP CƠ SỞ (Tiếng Anh)
3 tháng 3 năm 2016 HỘI THẢO PHỔ BIẾN KẾT QUẢ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CAO SU CỦA JST-JICA (Tiếng Việt)
3 tháng 3 năm 2016 HỘI THẢO PHỔ BIẾN KẾT QUẢ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CAO SU CỦA JST-JICA (Tiếng Anh)
24 tháng 2 năm 2016 HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN THÀNH LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI (Tiếng Việt)
24 tháng 2 năm 2016 HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN THÀNH LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI (Tiếng Anh)
23 tháng 2 năm 2016 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TIẾP NỐI THÀNH QUẢ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CAO SU TỰ NHIÊN CỦA JICA (Tiếng Việt)
23 tháng 2 năm 2016 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TIẾP NỐI THÀNH QUẢ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CAO SU TỰ NHIÊN CỦA JICA (Tiếng Anh)
2 tháng 2 năm 2016 VIỆT NAM, NHẬT BẢN HỢP TÁC ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN (Tiếng Việt)
2 tháng 2 năm 2016 VIỆT NAM, NHẬT BẢN HỢP TÁC ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN (Tiếng Anh)
26 tháng 11 năm 2015 Nhật Bản chuyển giao thành công giống cây trồng (Tiếng Việt)
26 tháng 11 năm 2015 Nhật Bản chuyển giao thành công giống cây trồng (Tiếng Anh)
25 tháng 11 năm 2015 Chuyển giao thành công giống lợn (Tiếng Việt)
25 tháng 11 năm 2015 Chuyển giao thành công giống lợn (Tiếng Anh)
13 tháng 11 năm 2015 Thí nghiệm mô phỏng trượt đất đầu tiên ở Việt Nam (Tiếng Việt)
13 tháng 11 năm 2015 Thí nghiệm mô phỏng trượt đất đầu tiên ở Việt Nam (Tiếng Anh)
3 tháng 11 năm 2015 Công nghệ đặc biệt loại bỏ Protein trong cao su tự nhiên (Tiếng Việt)
3 tháng 11 năm 2015 Công nghệ đặc biệt loại bỏ Protein trong cao su tự nhiên (Tiếng Anh)
27 tháng 10 năm 2015 Hội thảo quốc tế an toàn sinh học (Tiếng Việt)
27 tháng 10 năm 2015 Hội thảo quốc tế an toàn sinh học (Tiếng Anh)
1 tháng 10 năm 2015 Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Nhật Bản trở thành tân Chủ tịch JICA
10 tháng 9 năm 2015 SỨ GIẢ THIỆN CHÍ CỦA JICA VIỆT NAM CÓ CHUYẾN LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN TẠI AN GIANG (Tiếng Việt)
10 tháng 9 năm 2015 SỨ GIẢ THIỆN CHÍ CỦA JICA VIỆT NAM CÓ CHUYẾN LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN TẠI AN GIANG (Tiếng Anh)
19 tháng 8 năm 2015 Học bổng JDS năm 2015 dành cho công chức Việt Nam (Tiếng Việt)
19 tháng 8 năm 2015 Học bổng JDS năm 2015 dành cho công chức Việt Nam (Tiếng Anh)
14 tháng 8 năm 2015 20 năm phái cử tình nguyện viên JICA đến Việt Nam (Tiếng Việt)
11 tháng 8 năm 2015 JICA hỗ trợ triển khai Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn quốc (Tiếng Việt)
11 tháng 8 năm 2015 JICA hỗ trợ triển khai Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn quốc (Tiếng Anh)
31 tháng 7 năm 2015 JICA tiếp tục hỗ trợ Hải quan điện tử và Hiện đại hóa Hải quan (Tiếng Việt)
31 tháng 7 năm 2015 JICA tiếp tục hỗ trợ Hải quan điện tử và Hiện đại hóa Hải quan (Tiếng Anh)
30 tháng 7 năm 2015 Hội thảo kỹ thuật tổng kết dự án "Quản lý rừng bền vững vùng đầu nguồn tây bắc tại tỉnh Điện Biên" (Tiếng Việt)
30 tháng 7 năm 2015 Hội thảo kỹ thuật tổng kết dự án "Quản lý rừng bền vững vùng đầu nguồn tây bắc tại tỉnh Điện Biên" (Tiếng Anh)
27 tháng 7 năm 2015 JICA hỗ trợ phát triern nông nghiệp và nông thôn tại khu vực tây bắc Việt Nam (Tiếng Việt)
27 tháng 7 năm 2015 JICA hỗ trợ phát triern nông nghiệp và nông thôn tại khu vực tây bắc Việt Nam (Tiếng Anh)
10 tháng 7 năm 2015 JICA hoàn tất dự án "Tăng cường Chức năng Hợp tác xã Nông nghiệp ở Việt Nam, giai đoạn II" (Tiếng Việt)
10 tháng 7 năm 2015 JICA hoàn tất dự án "Tăng cường Chức năng Hợp tác xã Nông nghiệp ở Việt Nam, giai đoạn II" (Tiếng Anh)
9 tháng 7 năm 2015 JICA hỗ trợ quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (Tiếng Việt)
9 tháng 7 năm 2015 JICA hỗ trợ quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (Tiếng Anh)
4 tháng 7 năm 2015 Lễ ký kết Hiệp định vốn vay ODA Nhật Bản với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua Nâng cấp hạ tầng cơ sở và Hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương (Tiếng Việt) (PDF/223KB)
4 tháng 7 năm 2015 Lễ ký kết Hiệp định vốn vay ODA Nhật Bản với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua Nâng cấp hạ tầng cơ sở và Hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương (Tiếng Anh) (PDF/195KB)
30 tháng 6 năm 2015 Hội thảo Kết thúc Dự án "Tăng cường Chất lượng nguồn Nhân lực của Hệ thống Dịch vụ Y tế" (Tiếng Việt)
30 tháng 6 năm 2015 Hội thảo Kết thúc Dự án "Tăng cường Chất lượng nguồn Nhân lực của Hệ thống Dịch vụ Y tế" (Tiếng Anh)
17 tháng 6 năm 2015 Hội thảo "Giới thiệu Công nghệ cấp nước tiên tiến" - Dự án "Cung cấp nước an toàn tại Việt Nam bằng kỹ thuật của công ty tư nhân Yokohama" (Tiếng Anh) (PDF/329KB)
10 tháng 6 năm 2015 JICA RA MẮT TRANG WEB TIẾNG VIỆT
24 tháng 5 năm 2015 TRUNG TÂM HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – NHẬT BẢN (VJCC) NHẬN GIẢI THƯỎNG CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
21 tháng 5 năm 2015 JICA HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM (Tiếng Việt)
21 tháng 5 năm 2015 JICA HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM (Tiếng Anh)

Năm tài khóa 2014

27 tháng 1 năm 2015 Ra mắt Hệ thống Cơ sở dữ liệu Đa dạng Sinh học Quốc gia với sự hỗ trợ của JICA
26 tháng 12 năm 2014 Nhật Bản hỗ trợ phát triển Cửa ngõ quốc tế của thành phố Hà Nội
4 tháng 12 năm 2014 Chuyến thăm quan học hỏi của học sinh Việt Nam - Nhật Bản tại công trình Cầu Nhật Tân - Cầu Hữu nghị Việt-Nhật
9 tháng 10 năm 2014 JICA hỗ trợ thực hiện truyền thông cho Chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella (Tiếng Việt) (PDF/178KB)
9 tháng 10 năm 2014 JICA hỗ trợ thực hiện truyền thông cho Chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella (Tiếng Anh) (PDF/31.5KB)
2 tháng 10 năm 2014 Chính thức áp dụng thí điểm vé tháng thông minh trên tuyến xe buýt số 6 (Dự án cải thiện giao thông công cộng tại Hà Nội của JICA) (Tiếng Việt) (PDF/304KB)
2 tháng 10 năm 2014 Chính thức áp dụng thí điểm vé tháng thông minh trên tuyến xe buýt số 6 (Dự án cải thiện giao thông công cộng tại Hà Nội của JICA) (Tiếng Anh) (PDF/51.7KB)
3 tháng 9 năm 2014 Học bổng JDS cho các cán bộ công chức của Việt Nam (năm tài khóa 2014) (Tiếng Việt) (PDF/97.5KB)
3 tháng 9 năm 2014 Học bổng JDS cho các cán bộ công chức của Việt Nam (năm tài khóa 2014) (Tiếng Anh) (PDF/65.4KB)
1 tháng 8 năm 2014 JICA hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh đầu tiên tại Điện Biên (Tiếng Việt) (PDF/209KB)
1 tháng 8 năm 2014 JICA hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh đầu tiên tại Điện Biên (Tiếng Anh) (PDF/106KB)
2 tháng 7 năm 2014 “GAP cơ bản” – Giải pháp khả thi trong sản xuất nông sản an toàn (Tiếng Việt) (PDF/385KB)
2 tháng 7 năm 2014 “GAP cơ bản” – Giải pháp khả thi trong sản xuất nông sản an toàn (Tiếng Anh) (PDF/349KB)
1 tháng 7 năm 2014 Thành lập Phòng hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Bà Rịa – Vũng Tàu (Tiếng Việt) (PDF/78.3KB)
1 tháng 7 năm 2014 Thành lập Phòng hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Bà Rịa – Vũng Tàu (Tiếng Anh) (PDF/52.5KB)
24 tháng 6 năm 2014 Hội thảo mô hình đào tạo kĩ sư sáng tạo – Kinh nghiệm từ Nhật Bản (PDF/296KB)

Năm tài khóa 2013

31 tháng 3 năm 2014 Nhật Bản giúp Việt Nam áp dụng hệ thống hải quan điện tử hiện đại (Tiếng Việt) (PDF/231KB)
31 tháng 3 năm 2014 Nhật Bản giúp Việt Nam áp dụng hệ thống hải quan điện tử hiện đại (Tiếng Anh) (PDF/82.2KB)
18 tháng 3 năm 2014 Lễ ký kết Hiệp định vốn vay ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam -Tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua nâng cấp hạ tầng cơ sở và hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương - (Tiếng Việt) (PDF/517KB)
18 tháng 3 năm 2014 Lễ ký kết Hiệp định vốn vay ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam - Tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua nâng cấp hạ tầng cơ sở và hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương - (Tiếng Anh) (PDF/176KB)
6 tháng 3 năm 2014 Lễ ký Hiệp định vốn vay ODA Nhật bản đợt 2 dành cho Việt Nam - Tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua nâng cấp hạ tầng cơ sở và hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương - (Tiếng Việt) (PDF/420KB)
6 tháng 3 năm 2014 Lễ ký Hiệp định vốn vay ODA Nhật bản đợt 2 dành cho Việt Nam - Tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua nâng cấp hạ tầng cơ sở và hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương - (Tiếng Anh) (PDF/249KB)
28 tháng 2 năm 2014 Lễ ký Hiệp định vốn vay ODA Nhật dành cho Việt Nam - Tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế và hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương thông qua trang bị cơ sở hạ tấng - (Tiếng Việt) (PDF/252KB)
28 tháng 2 năm 2014 Lễ ký Hiệp định vốn vay ODA Nhật dành cho Việt Nam - Tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế và hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương thông qua trang bị cơ sở hạ tấng - (Tiếng Anh) (PDF/142KB)
25 tháng 1 năm 2014 Bộ Tài Nguyên Môi trường Việt Nam tặng thưởng Huân chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho Ông Mutsuya Mori, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam vì những đóng góp to lớn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam (Tiếng Việt) (PDF/284KB)
25 tháng 1 năm 2014 Bộ Tài Nguyên Môi trường Việt Nam tặng thưởng Huân chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho Ông Mutsuya Mori, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam vì những đóng góp to lớn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam (Tiếng Anh) (PDF/217KB)

Năm tài khóa 2012

25 tháng 3 năm 2013 Lễ ký Hiệp định vốn vay ODA Nhật Bản với Viêt Nam (Tiếng Việt)
25 tháng 3 năm 2013 Lễ ký Hiệp định vốn vay ODA Nhật Bản với Viêt Nam (Tiếng Anh)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency