Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Press Release

FY2022

July 15, 2022 Workshop on Efficient Record Keeping System in Agriculture (English) (PDF/134KB)
July 6, 2022 JICA to Help Vietnam to Shift to Circular Economy (English) (PDF/139KB)
May 25, 2022 Ministry of Finance and JICA Jointly Organize Second Workshop on IFRS Application in Vietnam (English) (PDF/134KB)
May 25, 2022 Ministry of Finance and JICA Jointly Organize Second Workshop on IFRS Application in Vietnam (Vietnamese) (PDF/111KB)
May 23, 2022 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Viet Nam: Strengthening Disaster and Climate Change Countermeasures with Earth Observation Satellite (English) (PDF/146KB)
May 23, 2022 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Viet Nam: Strengthening Disaster and Climate Change Countermeasures with Earth Observation Satellite (Vietnamese) (PDF/118KB)
May 19, 2022 JICA Helps Vietnam Realize Net Zero Emission Commitment (English) (PDF/140KB)
May 19, 2022 JICA Helps Vietnam Realize Net Zero Emission Commitment (Vietnamese) (PDF/116KB)

FY2021

February 16, 2022 JICA Supports to Popularize S-Health App to Promote Elderly's Health (English) (PDF/134KB)
February 16, 2022 JICA Supports to Popularize S-Health App to Promote Elderly's Health (Vietnamese) (PDF/101KB)
January 17, 2022 Biosafety Level-3 Laboratory goes into Operation with Supports from JICA (English) (PDF/142KB)
January 17, 2022 Biosafety Level-3 Laboratory goes into Operation with Supports from JICA (Vietnamese) (PDF/106KB)
January 7, 2022 JDS Application in 2021 Open for Vietnamese Young Public Employees (English) (PDF/348KB)
January 7, 2022 JDS Application in 2021 Open for Vietnamese Young Public Employees (Vietnamese) (PDF/1.00MB)
January 6, 2022 JICA Continues its Support to the Fight against COVID-19 in VIETNAM (English) (PDF/119KB)
January 6, 2022 JICA Continues its Support to the Fight against COVID-19 in VIETNAM (Vietnamese) (PDF/90.2KB)
December 15, 2021 JICA Project Launches Stakeholder Dialogue on Designing Facility GHG Reporting System of Vietnam (English) (PDF/57.7KB)
December 15, 2021 JICA Project Launches Stakeholder Dialogue on Designing Facility GHG Reporting System of Vietnam (Vietnamese) (PDF/115KB)
December 15, 2021 JICA Shares Japanese Experiences and Knowledge on Sustainable Waste Management (English) (PDF/138KB)
December 15, 2021 JICA Shares Japanese Experiences and Knowledge on Sustainable Waste Management (Vietnamese) (PDF/101KB)
December 15, 2021 TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN DÀNH CHO CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM (Vietnamese) (PDF/93.7KB)
November 12, 2021 JICA Provides Vietnam With Cold Chain Equipment (English) (PDF/127KB)
November 12, 2021 JICA Provides Vietnam With Cold Chain Equipment (Vietnamese) (PDF/96.2KB)
November 10, 2021 JICA Supports Vietnam With Renewable Energy (English) (PDF/121KB)
November 10, 2021 JICA Supports Vietnam With Renewable Energy (Vietnamese) (PDF/92.3KB)
May 27, 2021 Signing Of A Loan Agreement For The Quang Tri Province Onshore Wind Power Project In Vietnam (Private Sector Investment Finance): Jica’S First Project Finance Loan For Wind Power Project In Vietnam (English) (PDF/136KB)
May 27, 2021 Signing Of A Loan Agreement For The Quang Tri Province Onshore Wind Power Project In Vietnam (Private Sector Investment Finance): Jica’S First Project Finance Loan For Wind Power Project In Vietnam (Vietnamese) (PDF/362KB)
April 28, 2021 JICA Supports Viet Nam To Build A Legal Framework To Reduce Harmful Man-Made Greenhouse Gases (English) (PDF/53.0KB)
April 28, 2021 JICA Supports Viet Nam To Build A Legal Framework To Reduce Harmful Man-Made Greenhouse Gases (Vietnamese) (PDF/116KB)
April 9, 2021 JICA supports medical service (English) (PDF/50.8KB)
April 9, 2021 JICA supports medical service (Vietnamese) (PDF/104KB)

FY2020

December 22, 2020 KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA CỤC QUẢN LÝ GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN (CỤC QLKT) NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ" (Vietnamese) (PDF/180KB)
December 11, 2020 NGÀI KITAOKA SHINICHI, CHỦ TỊCH CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) THĂM VIỆT NAM: TRAO "BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH JICA" CHO VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG (VSDTTƯ); BÀN GIAO DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ Y TẾ SẼ ĐƯỢC TẶNG CHO BỆNH VIỆN BẠCH MAI; HỘI ĐÀM VỚI THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC (Vietnamese) (PDF/128KB)
December 10, 2020 NGÀI KITAOKA SHINICHI, CHỦ TỊCH CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) THĂM VIỆT NAM: CHUYẾN THĂM NƯỚC NGOÀI ĐẦU TIÊN TỪ KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT, ĐỘNG VIÊN CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN JICA VỪA TRỞ LẠI LÀM NHIỆM VỤ (Vietnamese) (PDF/99.5KB)
November 27, 2020 JICA HỖ TRỢ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỀN VỮNG (Vietnamese) (PDF/639KB)
November 25, 2020 JICA Continues Assistance To Vietnam In FIghting COVID-19 - Strenghthening Testing Capacity Of National Hospital Of Tropical Diseases (English) (PDF/56.7KB)
November 25, 2020 JICA Continues Assistance To Vietnam In FIghting COVID-19 - Strenghthening Testing Capacity Of National Hospital Of Tropical Diseases (Vietnamese) (PDF/120KB)
November 25, 2020 Signing Of Japanese ODA Loan Agreement With Viet Nam Supporting Improvements To The Water Environment In Ha Long - A World Heritage City (English) (PDF/55.5KB)
November 25, 2020 Signing Of Japanese ODA Loan Agreement With Viet Nam Supporting Improvements To The Water Environment In Ha Long - A World Heritage City (Vietnamese) (PDF/115KB)
November 24, 2020 KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH ĐƠN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM" (Vietnamese) (PDF/109KB)
November 17, 2020 Signing Of A Financing Agreement For "Binh Duong Province Water Environment Improvement Project" In Vietnam (Private Sector Investment Finance): Contributing To Economic Development By Addressing The Increasing Demand For Water (English) (PDF/93.9KB)
November 17, 2020 Signing Of A Financing Agreement For "Binh Duong Province Water Environment Improvement Project" In Vietnam (Private Sector Investment Finance): Contributing To Economic Development By Addressing The Increasing Demand For Water (Vietnamese) (PDF/152KB)
November 5, 2020 JDS Application In 2020 Open For Vietnamese Young Government Officials (English) (PDF/397KB)
November 5, 2020 JDS Application In 2020 Open For Vietnamese Young Government Officials (Vietnamese) (PDF/429KB)
October 30, 2020 Lach Huyen Port Infrastructure Construction Project Receives Innovative Technique Award (English) (PDF/94.5KB)
October 30, 2020 Lach Huyen Port Infrastructure Construction Project Receives Innovative Technique Award (Vietnamese) (PDF/107KB)
October 23, 2020 JICA's Survey Shows Urban Railways Help Reducing Co2 Emission (English) (PDF/235KB)
October 12, 2020 Support Through The JICA-Funded Trust Fund "LEAP" (Private Sector Investment Finance): Financing For One Of The Largest Solar Power Plants In Vietnam (English) (PDF/69.0KB)
October 12, 2020 Support Through The JICA-Funded Trust Fund "LEAP" (Private Sector Investment Finance): Financing For One Of The Largest Solar Power Plants In Vietnam (Vietnamese) (PDF/130KB)
October 11, 2020 Mai Dich - South Thang Long Section Of Hanoi Ring Road No.3 Opens To Traffic (English) (PDF/67.9KB)
October 11, 2020 Mai Dich - South Thang Long Section Of Hanoi Ring Road No.3 Opens To Traffic (Vietnamese) (PDF/105KB)
August 25, 2020 KHỞI ĐỘNG TUYỂN CHỌN CHO "CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC KHỞI NGHIỆP NINJA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" (NINJA ACCELERATOR IN HO CHI MINH CITY) (Vietnamese) (PDF/179KB)
July 29, 2020 JICA Supports Cho Ray Hospital To Fight COVID-19 (English) (PDF/72.9KB)
July 29, 2020 JICA Supports Cho Ray Hospital To Fight COVID-19 (Vietnamese) (PDF/95.4KB)
July 28, 2020 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Viet Nam: Strengthening the maritime security and safety capability of the Vietnam Coast Guard (English) (PDF/46.9KB)
July 28, 2020 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Viet Nam: Strengthening the maritime security and safety capability of the Vietnam Coast Guard (Vietnamese) (PDF/108KB)
June 3, 2020 Assistance To Fight Against COVID-19 In Vietnam: JICA Supports Cho Ray Hospital In Developing "Nosocomial Infection Control Manual" (English) (PDF/52.4KB)
June 3, 2020 Assistance To Fight Against COVID-19 In Vietnam: JICA Supports Cho Ray Hospital In Developing "Nosocomial Infection Control Manual" (Vietnamese) (PDF/117KB)

FY2019

March 12, 2020 Japan and Vietnam to boost cooperation for economic growth in Ben Tre Province (English) (PDF/54.7KB)
March 12, 2020 Japan and Vietnam to boost cooperation for economic growth in Ben Tre Province (Vietnamese) (PDF/96.4KB)
March 3, 2020 Vietnam and Japan Joint Efforts to Conserve and Utilize Vietnamese Native Pig Resources (English) (PDF/50.0KB)
February 21, 2020 JICA Supports Rehabilitation of Trenchless Sewerage Pipe in HCMC (English) (PDF/50.9KB)
February 21, 2020 Emergency assistance to counter with COVID-19 in Vietnam (2nd time) -Providing testing reagents to Pasteur Institute Ho Chi Minh City- (English) (PDF/48.5KB)
February 21, 2020 Emergency assistance to counter with COVID-19 in Vietnam (2nd time) -Providing testing reagents to Pasteur Institute Ho Chi Minh City- (Vietnamese) (PDF/107KB)
February 18, 2020 KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT - HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (Vietnamese) (PDF/111KB)
February 7, 2020 Emergency Assistance to counter with nCoV in Vietnam - Providing testing reagents to the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) - (English) (PDF/210KB)
February 7, 2020 Emergency Assistance to counter with nCoV in Vietnam - Providing testing reagents to the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) - (Vietnamese) (PDF/261KB)
January 22, 2020 JICA TÀI TRỢ CHO NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA QUỸ LEAP (Vietnamese) (PDF/84.9KB)
January 14, 2020 JICA Supports Food Value Chain Development (English) (PDF/51.2KB)
January 7, 2020 JICA Project Supports Vietnam in Implementation of The Paris Agreement (English) (PDF/53.5KB)
December 19, 2019 JICA to Carry Out Project for SME Promotion and Industrial Development (English) (PDF/55.0KB)
December 10, 2019 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG DANH DỰ CHỦ TỊCH JICA LẦN THỨ 15 (Vietnamese) (PDF/121KB)
December 5, 2019 JICA and Hi Signed A Memorandum of Cooperation to Strengthen Rehabilitation Services in The Local Hospitals in Quang Tri and Hue Provinces (English) (PDF/72.6KB)
November 27, 2019 TRÌNH DIỄN THIẾT BỊ GHẾ CẦU THANG VÀ XE NÂNG DÀNH CHO NGƯỜI GIÀ VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Vietnamese) (PDF/107KB)
November 15, 2019 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU VIỆT NAM KỶ NIỆM 10 NĂM (Vietnamese) (PDF/173KB)
November 9, 2019 Save Our Environment by 3R (English) (PDF/202KB)
November 8, 2019 JICA Supports Quang Ninh on Green Growth (English) (PDF/51.1KB)
November 4, 2019 JICA HỖ TRỢ GIÁM SÁT LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Vietnamese) (PDF/693KB)
October 17, 2019 JICA KÝ KẾT THỎA THUẬN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI NHẰM HỖ TRỢ KIỂM SOÁT THỰC PHẨM (Vietnamese) (PDF/435KB)
October 2, 2019 JICA ĐỒNG TÀI TRỢ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI QUY MÔ LỚN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM (Vietnamese) (PDF/99.9KB)
September 5, 2019 Comprehensive Cooperation Among Nghe An Province, JICA and JETRO (English) (PDF/95.2KB)
September 4, 2019 Joint Seminar on Recycling of Construction and Demolition Waste Held in Hanoi (English) (PDF/52.0KB)
September 2, 2019 JDS application in 2019 open for Vietnamese young officials (English) (PDF/268KB)
September 2, 2019 JDS application in 2019 open for Vietnamese young officials (Vietnamese) (PDF/421KB)
August 30, 2019 Private Investment Financing and HCMC Infrastructure Projects Introduced to Interested Investors (English) (PDF/43.8KB)
August 7, 2019 JICA and World Bank Jointly Support Vietnam to Meet Needs of Aging Population (English) (PDF/60.1KB)
July 24, 2019 Comprehensive cooperation between JICA and Vietnam’s leading research institute (English) (PDF/44.1KB)
June 20, 2019 Project on Vietnam’s Equity Market Launched (English) (PDF/48.2KB)
May 30, 2019 JICA Supports Quang Ninh On Green Growth (English) (PDF/134KB)
April 26, 2019 Thử nghiệm giáo dục ICT nhằm nâng cao năng lực cho người khiếm thị (Vietnamese) (PDF/575KB)

FY2018

November 16, 2018 Lễ khánh thành công trình nhà máy xử lý nước thải dự án "Cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu Thành phố Hội An" (Vietnamese) (PDF/437KB)
November 5, 2018 For a more transparent and fair equity market in Vietnam (English) (PDF/135KB)
November 5, 2018 For a more transparent and fair equity market in Vietnam (Vietnamese) (PDF/418KB)
November 1, 2018 Ký kết Biên bản thảo luận Dự án hợp tác kỹ thuật Hỗ trợ thiết lập hệ thống phản hồi thông tin từ phòng thí nghiệm tới người bệnh vì một chương trình kháng vi rút (ARV) bền vững và ngăn ngừa nhiễm HIV mới tại Việt Nam (Vietnamese) (PDF/444KB)
October 18, 2018 Japan supporting Vietnam to develop space technology for climate change and Industry 4.0 (English) (PDF/242KB)
October 18, 2018 Japan supporting Vietnam to develop space technology for climate change and Industry 4.0 (Vietnamese) (PDF/378KB)
August 2, 2018 JDS Application in 2018 Open for Vietnamese Young Officials (English) (PDF/463KB)
August 2, 2018 JDS Application in 2018 Open for Vietnamese Young Officials (Vietnamese) (PDF/523KB)
May 13, 2018 Lễ khai trương Cảng thuộc dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng Cảng quốc tế Lạch Huyện (hợp phần cảng)" (Vietnamese) (PDF/398KB)

FY2017

July 28, 2017 JDS Application in 2017 Open for Vietnamese Young Government Officials (English) (PDF/234KB)
July 28, 2017 JDS Application in 2017 Open for Vietnamese Young Government Officials (Vietnamese) (PDF/345KB)

FY2016

December 9, 2016 Xe lăn đạp chân- Kỹ thuật phục hồi chức năng mới của Nhật Bản ứng dụng tại bệnh viện Bạch Mai (Vietnamese) (PDF/551KB)
November 25, 2016 Training workshops on management of construction projects held (English) (PDF/285KB)
November 25, 2016 Training workshops on management of construction projects held (Vietnamese) (PDF/406KB)
November 19, 2016 Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam- Nhật Bản năm 2016- Hội thảo "Kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam- Định hướng tương lai gần" ~ Đồng tổ chức với Hội nông dân Việt Nam (VNFU) ~ (Vietnamese) (PDF/350KB)
November 8, 2016 Vietnam successfully produced measles and rubella combined vaccined (English) (PDF/291KB)
November 8, 2016 Vietnam successfully produced measles and rubella combined vaccined (Vietnamese) (PDF/400KB)
October 13, 2016 SATREPS Project to Develop Landslide Risk Assessment Technology in Vietnam (English) (PDF/601KB)
October 13, 2016 SATREPS Project to Develop Landslide Risk Assessment Technology in Vietnam (Vietnamese) (PDF/203KB)
July 19, 2016 JDS Application in 2016 Opens for Young Vietnamese Government Officials (English) (PDF/217KB)
July 19, 2016 JDS Application in 2016 Opens for Young Vietnamese Government Officials (Vietnamese) (PDF/295KB)

FY2015

March 22, 2016 JICA Helps to Protect Water Environment in River Basins (English)
March 22, 2016 JICA Helps to Protect Water Environment in River Basins (Vietnamese)
March 18, 2016 JICA Proposes Comprehensive Support Measures to Promote Agri-Finance (English)
March 18, 2016 JICA Proposes Comprehensive Support Measures to Promote Agri-Finance (Vietnamese)
March 9, 2016 Dissemination Seminar to Discuss Policies to Ensure Grassroots Projects' Sustainability (English)
March 9, 2016 Dissemination Seminar to Discuss Policies to Ensure Grassroots Projects' Sustainability (Vietnamese)
March 3, 2016 Dissemination Symposium for JST-JICA Rubber Research Project (English)
March 3, 2016 Dissemination Symposium for JST-JICA Rubber Research Project (Vietnamese)
February 24, 2016 Workshop to Conclude Hotline Project Addressing Human-Trafficking (English)
February 24, 2016 Workshop to Conclude Hotline Project Addressing Human-Trafficking (Vietnamese)
February 23, 2016 Ha Noi University of Science and Technology Carries on Achivements of JICA's Research Project on Natural Rubber (English)
February 23, 2016 Ha Noi University of Science and Technology Carries on Achivements of JICA's Research Project on Natural Rubber (Vietnamese)
February 2, 2016 Vietnam and Japan Cooperate in Training for Nurses (English)
February 2, 2016 Vietnam and Japan Cooperate in Training for Nurses (Vietnamese)
November 26, 2015 Japanese Science and Technology Marks Drastic Change in Vietnamese Plant Breeding (English)
November 26, 2015 Japanese Science and Technology Marks Drastic Change in Vietnamese Plant Breeding (Vietnamese)
November 25, 2015 Efforts in Conservation and Sustainable Use of Vietnamese Native Pigs (English)
November 25, 2015 Efforts in Conservation and Sustainable Use of Vietnamese Native Pigs (Vietnamese)
November 13, 2015 First Ever Experiment with Landslide Simulator in Vietnam (English)
November 13, 2015 First Ever Experiment with Landslide Simulator in Vietnam (Vietnamese)
November 3, 2015 Remarkable Technologies to Reduce Protein in Natural Rubber Announced (English)
November 3, 2015 Remarkable Technologies to Reduce Protein in Natural Rubber Announced (Vietnamese)
October 27, 2015 JICA Organizes International Symposium on Biosafety (English)
October 27, 2015 JICA Organizes International Symposium on Biosafety (Vietnamese)
September 10, 2015 JICA Vietnam Office's Goodwill Supporter Visits an Giang (English)
September 10, 2015 JICA Vietnam Office's Goodwill Supporter Visits an Giang (Vietnamese)
August 19, 2015 JDS application 2015 opens for Vietnamese young government officials (English)
August 19, 2015 JDS application 2015 opens for Vietnamese young government officials (Vietnamese)
August 14, 2015 20 years of JICA's dispatching volunteers to Vietnam (Vietnamese)
August 11, 2015 JICA makes efforts in introducing mother and child health book nationwide (English)
August 11, 2015 JICA makes efforts in introducing mother and child health book nationwide (Vietnamese)
July 31, 2015 JICA continues to support E-customs and customs modernization in Vietnam (English)
July 31, 2015 JICA continues to support E-customs and customs modernization in Vietnam (Vietnamese)
July 30, 2015 Technical workshop to review JICA's forest management project in Dien Bien (English)
July 30, 2015 Technical workshop to review JICA's forest management project in Dien Bien (Vietnamese)
July 27, 2015 JICA promotes agricultural and rural development in northwest region of Vietnam (English)
July 27, 2015 JICA promotes agricultural and rural development in northwest region of Vietnam (Vietnamese)
July 10, 2015 JICA concludes project for enhancing functions of agricultural cooperatives in Vietnam (English)
July 10, 2015 JICA concludes project for enhancing functions of agricultural cooperatives in Vietnam (Vietnamese)
July 9, 2015 JICA supports sustainable forest management and biodiversity conservation (English)
July 9, 2015 JICA supports sustainable forest management and biodiversity conservation (Vietnamese)
July 4, 2015 Signing of Japanese ODA Loan Agreements with the Socialist Republic of Vietnam - Strengthening international competitiveness through infrastructure improvements and responding to fragility (English) (PDF/195KB)
July 4, 2015 Signing of Japanese ODA Loan Agreements with the Socialist Republic of Vietnam - Strengthening international competitiveness through infrastructure improvements and responding to fragility (Vietnamese) (PDF/223KB)
June 30, 2015 Final conference to conclude the Project for Improvement of the Quality of Human Resources in Medical Services System (English)
June 30, 2015 Final conference to conclude the Project for Improvement of the Quality of Human Resources in Medical Services System (Vietnamese)
June 17, 2015 "Workshop on Introducing the Advanced Technology of Water Supply" - Yokohama Safety Water Supply Management project (PDF/329KB)
June 10, 2015 JICA Launches Vietnamese Version of Its Website
May 24, 2015 Vietnam – Japan Human Resources (VJCC) was awarded with the prize of "Prestigious Education Organization" (Vietnamese)
May 21, 2015 JICA Supports Disaster Prevention in Vietnam (English)
May 21, 2015 JICA Supports Disaster Prevention in Vietnam (Vietnamese)

FY2014

January 27, 2015 Ra mắt Hệ thống Cơ sở dữ liệu Đa dạng Sinh học Quốc gia với sự hỗ trợ của JICA (Vietnamese)
January 27, 2015 National Biodiversity Database System launched with JICA assistances
December 26, 2014 Nhật Bản hỗ trợ phát triển Cửa ngõ quốc tế của thành phố Hà Nội (Vietnamese)
December 4, 2014 Học sinh Việt Nam-Nhật Bản thăm quan công trình Cầu Nhật Tân - Cầu Hữu nghị Việt-Nhật (Vietnamese)
October 9, 2014 JICA promotes propaganda on measles-rubella vaccination campaign in Vietnam (English) (PDF/31.5KB)
October 9, 2014 JICA promotes propaganda on measles-rubella vaccination campaign in Vietnam (Vietnamese) (PDF/178KB)
October 2, 2014 Pilot Application of Monthly Smart Bus Pass launched on Bus Route No. 6 (under JICA's Project for Improving Public Transportation in Hanoi) (English) (PDF/51.7KB)
October 2, 2014 Pilot Application of Monthly Smart Bus Pass launched on Bus Route No. 6 (under JICA's Project for Improving Public Transportation in Hanoi) (Vietnamese) (PDF/304KB)
September 3, 2014 JDS Application in 2014 opens for Vietnamese young government officials (English) (PDF/65.4KB)
September 3, 2014 JDS Application in 2014 opens for Vietnamese young government officials (Vietnamese) (PDF/97.5KB)
August 1, 2014 FIRST EVER PROVINCIAL REDD+ ACTION PLAN
APPROVED IN DIEN BIEN WITH JICA ASSISTANCE (English) (PDF/106KB)
August 1, 2014 FIRST EVER PROVINCIAL REDD+ ACTION PLAN
APPROVED IN DIEN BIEN WITH JICA ASSISTANCE (Vietnamese) (PDF/209KB)
July 2, 2014 "Basic GAP" – Feasible solution for safe crop production (English) (PDF/349KB)
July 2, 2014 "Basic GAP" – Feasible solution for safe crop production (Vietnamese) (PDF/385KB)
July 1, 2014 Japan Desk launched in Ba Ria–Vung Tau province (English) (PDF/52.5KB)
July 1, 2014 Japan Desk launched in Ba Ria–Vung Tau province (Vietnamese) (PDF/78.3KB)
June 24, 2014 Seminar on Innovative Engineer training model – Experience from Japan (Vietnamese) (PDF/296KB)

FY2013

March 31, 2014 Japan Helps Viet Nam Introduce Modernized E-Customs (English) (PDF/82.2KB)
March 31, 2014 Japan Helps Viet Nam Introduce Modernized E-Customs (Vietnamese) (PDF/231KB)
March 18, 2014 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with the Socialist Republic of Viet Nam (English) (PDF/176KB)
March 18, 2014 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with the Socialist Republic of Viet Nam (Vietnamese) (PDF/517KB)
March 6, 2014 Signing of Japanese ODA Loan with the Socialist Republic of Viet Nam (English) (PDF/249KB)
March 6, 2014 Signing of Japanese ODA Loan with the Socialist Republic of Viet Nam (Vietnamese) (PDF/420KB)
February 28, 2014 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with the Socialist Republic of Viet Nam (English) (PDF/142KB)
February 28, 2014 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with the Socialist Republic of Viet Nam (Vietnamese) (PDF/252KB)
January 25, 2014 Vietnam's Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) awards the Medal to Mr. Mutsuya Mori, Chief Representative of JICA Vietnam, for his outstanding contributions to responding to climate change in Vietnam. (English) (PDF/217KB)
January 25, 2014 Vietnam's Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) awards the Medal to Mr. Mutsuya Mori, Chief Representative of JICA Vietnam, for his outstanding contributions to responding to climate change in Vietnam. (Vietnamese) (PDF/284KB)
December 27, 2013 Hợp tác Việt-Nhật trong lĩnh vực môi trường (Vietnamese) (PDF/391KB)
December 24, 2013 Signing of the Japanese ODA Loan Agreement for the Socialist Republic of Viet Nam (English) (PDF/215KB)
December 24, 2013 Signing of the Japanese ODA Loan Agreement for the Socialist Republic of Viet Nam (Vietnamese) (PDF/323KB)
October 30, 2013 JICA's preparation for new technical cooperation projects with MOF and SBV (PDF/76.2KB)
September 28, 2013 JICA supports research-based education in Viet Nam (English) (PDF/53.4KB)
September 28, 2013 JICA supports research-based education in Viet Nam (Vietnamese) (PDF/119KB)
September 25, 2013 JDS application in 2013 opens for Vietnamese young highly capable officials (English) (PDF/87.8KB)
September 25, 2013 JDS application in 2013 opens for Vietnamese young highly capable officials (Vietnamese) (PDF/127KB)
September 24, 2013 Hội thảo khoa học "An sinh Xã hội: Kinh nghiệm Nhật Bản và Gợi mở cho Việt Nam" (Vietnamese) (PDF/60.4KB)
September 18, 2013 Ký kêt biên bản thảo luận "Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Tăng cường Hệ thống và Vận hành các Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn về Tiết kiệm Năng lượng và Dán nhãn Năng lượng tại Việt Nam" (Vietnamese) (PDF/82.7KB)
August 22, 2013 Hội thảo khoa học - "Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản" (Vietnamese) (PDF/78.3KB)
August 21, 2013 2nd TCVN - ISO Meeting - "Establishment of TCVN standard for protein-free natural rubber (English) (PDF/191KB)
August 21, 2013 2nd TCVN - ISO Meeting - "Establishment of TCVN standard for protein-free natural rubber (Vietnamese) (PDF/229KB)
July 31, 2013 JICA supports Bach Mai hospital and its satellite hospitals to enhance radiology through telemedicine (English) (PDF/41.4KB)
July 31, 2013 JICA supports Bach Mai hospital and its satellite hospitals to enhance radiology through telemedicine (Vietnamese) (PDF/83.6KB)
July 26, 2013 JICA supports enforcement of water supply sector in Viet Nam (English) (PDF/172KB)
June 27, 2013 Record of discussion signing ceremony - The Technical Cooperation Project for Human Resources Development for Heavy – Chemical Industry at Industrial University of Ho Chi Minh City (English) (PDF/142KB)
June 27, 2013 Record of discussion signing ceremony - The Technical Cooperation Project for Human Resources Development for Heavy – Chemical Industry at Industrial University of Ho Chi Minh City (Vietnamese) (PDF/192KB)
June 21, 2013 JICA Vietnam Launches Media Awards 2013 (English) (PDF/48.5KB)
June 21, 2013 JICA Vietnam Launches Media Awards 2013 (Vietnamese) (PDF/155KB)
June 5, 2013 Dự án Nhà ga hành khách số 2 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài – Công trình hợp tác Nhật Bản – Việt Nam (Vietnamese) (PDF/73.4KB)
May 31, 2013 Opening ceremony of the sewerage treatment plant Thu Dau Mot city - Southern Binh Duong water environment improvement project (phase 1) (English) (PDF/51.8KB)
May 31, 2013 Opening ceremony of the sewerage treatment plant Thu Dau Mot city - Southern Binh Duong water environment improvement project (phase 1) (Vietnamese) (PDF/97.2KB)
May 27, 2013 JICA supports enforcement of water supply sector in Vietnam (English) (PDF/41.9KB)
May 27, 2013 JICA supports enforcement of water supply sector in Vietnam (Vietnamese) (PDF/89.9KB)
May 15, 2013 Japan helped Vietnam strentheng enforcement capacity on water environment management (English) (PDF/46.6KB)
May 15, 2013 Japan helped Vietnam strentheng enforcement capacity on water environment management (Vietnamese) (PDF/107KB)
April 17, 2013 Japan transfers production technology of measles - rubella combined vaccine to Vietnam (English) (PDF/174KB)
April 17, 2013 Japan transfers production technology of measles - rubella combined vaccine to Vietnam (Vietnamese) (PDF/200KB)
April 14, 2013 Lach Huyen port infrastructure construction project - Ground breaking ceremony (English) (PDF/39.3KB)
April 14, 2013 Lach Huyen port infrastructure construction project - Ground breaking ceremony (Vietnamese) (PDF/71.4KB)

FY2012

March 25, 2013 Signing of Japanese ODA Loan with the Socialist Republic of Vietnam (English)
March 25, 2013 Signing of Japanese ODA Loan with the Socialist Republic of Vietnam (Vietnamese)
January 30, 2013 JICA helf a dissemination serminar on master plan making for climate change adaption in Mekong Delta (English) (PDF/40.1KB)
January 30, 2013 JICA helf a dissemination serminar on master plan making for climate change adaption in Mekong Delta (Vietnamese) (PDF/82.9KB)
January 28, 2013 Thị trưởng TP Minamiboso sang thăm Việt Nam (1/28-2/2) Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển của JICA Dự án phát triển kinh tế địa phương với sự tham gia của người dân dựa trên kinh nghiệm của TP Minamiboso về trạm dừng nghỉ đường bộ". (Vietnamese) (PDF/267KB)
December 26, 2012 HaUI-JICA Project for Industrial Human Resource Development Organized the Closing Seminar to Sharing Experience and Outputs with Other Educational and Training Institutions (English) (PDF/68.7KB)
December 26, 2012 HaUI-JICA Project for Industrial Human Resource Development Organized the Closing Seminar to Sharing Experience and Outputs with Other Educational and Training Institutions (Vietnamese) (PDF/91.7KB)
December 24, 2012 Index of industrial production with base year 2010 to be disseminated (English) (PDF/41.8KB)
December 24, 2012 Index of industrial production with base year 2010 to be disseminated (Vietnamese) (PDF/82.8KB)
November 22, 2012 JICA supports successfully the development of riverside landslide-proof model in Cuu Long Delta (English) (PDF/666KB)
November 22, 2012 JICA supports successfully the development of riverside landslide-proof model in Cuu Long Delta (Vietnamese) (PDF/715KB)
November 9, 2012 Completion of JICA PBN Procedure Design On-the Job-Training (OJT) in Vietnam (English) (PDF/192KB)
November 9, 2012 Completion of JICA PBN Procedure Design On-the Job-Training (OJT) in Vietnam (Vietnamese) (PDF/242KB)
November 6, 2012 JICA confers recognition award to its Vietnamese counterpart (English) (PDF/37.2KB)
November 6, 2012 JICA confers recognition award to its Vietnamese counterpart (Vietnamese) (PDF/76.1KB)
November 5, 2012 Hanoi University of Industry Organized the Fourth "5S Week" with Technical Assistance from Japan International Cooperation Agency (English) (PDF/71.8KB)
November 5, 2012 Hanoi University of Industry Organized the Fourth "5S Week" with Technical Assistance from Japan International Cooperation Agency (Vietnamese) (PDF/77.0KB)
October 25, 2012 JICA supports to enhance qualit of medical service in the northwest provinces (English) (PDF/179KB)
October 25, 2012 JICA supports to enhance qualit of medical service in the northwest provinces (Vietnamese) (PDF/201KB)
October 21, 2012 Hanoi City Ring Road No.3 Construction Project, Traffic Opening Ceremony (English) (PDF/518KB)
October 21, 2012 Hanoi City Ring Road No.3 Construction Project, Traffic Opening Ceremony (Vietnamese) (PDF/552KB)
October 10, 2012 JICA Support for Implementing the Additional Polio Campain for Children Under 5 Years Old (English) (PDF/21.9KB)
October 10, 2012 JICA Support for Implementing the Additional Polio Campain for Children Under 5 Years Old (Vietnamese) (PDF/51.6KB)
September 21, 2012 Unit 2 of O Mon 1 Power Plant Construction Project Kicked off (English) (PDF/957KB)
September 21, 2012 Unit 2 of O Mon 1 Power Plant Construction Project Kicked off (Vietnamese) (PDF/984KB)
September 17, 2012 JICA Helps Enhance SoE Reform and Bad Debt Disposal (English) (PDF/843KB)
September 17, 2012 JICA Helps Enhance SoE Reform and Bad Debt Disposal (Vietnamese) (PDF/881KB)
September 14, 2012 JICA Supports Knowledge Sharing Vietnam's Development Experience with Myanmar
August 28, 2012 Ho Chi Minh City Urban Railway Construction Project Line 1 (Ben Thanh – Suoi Tien) Kicked off (English) (PDF/84.3KB)
August 28, 2012 Ho Chi Minh City Urban Railway Construction Project Line 1 (Ben Thanh – Suoi Tien) Kicked off (Vietnamese) (PDF/103KB)
August 20, 2012 KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU RÁC THẢI TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN THEO MÔ HÌNH THÀNH PHỐ NAHA (Vietnamese) (PDF/68.8KB)
August 1, 2012 JICA Vietnam Launches Media Awards 2012 (English) (PDF/47.8KB)
August 1, 2012 JICA Vietnam Launches Media Awards 2012 (Vietnamese) (PDF/96.0KB)
July 24, 2012 JICA Helps Enhance Public Finance Management in Vietnam (English) (PDF/657KB)
July 24, 2012 JICA Helps Enhance Public Finance Management in Vietnam (Vietnamese) (PDF/695KB)
July 11, 2012 Flight Procedure Office Opened In Hanoi (English) (PDF/889KB)
July 11, 2012 Flight Procedure Office Opened In Hanoi (Vietnamese) (PDF/911KB)
June 22, 2012 JICA TIẾP TỤC PHÁI CỬ TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐẾN GIÚP HỘI AN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Vietnamese) (PDF/230KB)
June 19, 2012 JICA Commits Third Project to Enhance Enforcement of Intellectual Property Rights in Vietnam (English) (PDF/440KB)
June 19, 2012 JICA Commits Third Project to Enhance Enforcement of Intellectual Property Rights in Vietnam (Vietnamese) (PDF/487KB)
May 29, 2012 JICA Sends Volunteers to Support Hue University in Teaching Japanese (English) (PDF/28.2KB)
May 29, 2012 JICA Sends Volunteers to Support Hue University in Teaching Japanese (Vietnamese) (PDF/59.9KB)
May 28, 2012 Japan Vietnam Share Experiences in Enforcement of Consumer Right Protection (English) (PDF/277KB)
May 28, 2012 Japan Vietnam Share Experiences in Enforcement of Consumer Right Protection (Vietnamese) (PDF/313KB)
May 16, 2012 Ho Chi Minh City Urban Railway Construction Project Line 1 (Ben Thanh – Suoi Tien) Package 2 Contract Signing (English) (PDF/72.9KB)
May 16, 2012 Ho Chi Minh City Urban Railway Construction Project Line 1 (Ben Thanh – Suoi Tien) Package 2 Contract Signing (Vietnamese) (PDF/102KB)
May 14, 2012 JICA Volunteers Help Develop Physical Therapy in an Giang General Hospital (English) (PDF/31.9KB)
May 14, 2012 JICA Volunteers Help Develop Physical Therapy in an Giang General Hospital (Vietnamese) (PDF/69.2KB)
May 8, 2012 Japan Funds 9 Million USD to Rebuild 4 Rural Bridges in Central Vietnam (English) (PDF/368KB)
May 8, 2012 Japan Funds 9 Million USD to Rebuild 4 Rural Bridges in Central Vietnam (Vietnamese) (PDF/408KB)
April 25, 2012 "Former Vice President of Tokyo University Become JICA's New President" (English) (PDF/102KB)
April 25, 2012 "Former Vice President of Tokyo University Become JICA's New President" (Vietnamese) (PDF/156KB)
April 9, 2012 JICA Helps Promote E-Customs in Vietnam (English) (PDF/643KB)
April 9, 2012 JICA Helps Promote E-Customs in Vietnam (Vietnamese) (PDF/700KB)
April 6, 2012 Japan, Vietnam Discuss Measures to Control the Spreading of Multi-Drug Resistant Bacteria in Community (English) (PDF/566KB)
April 6, 2012 Japan, Vietnam Discuss Measures to Control the Spreading of Multi-Drug Resistant Bacteria in Community (Vietnamese) (PDF/608KB)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency